Skip to content

Nabeschouwingen

Nabeschouwing vri ontmoeting 29-06-2023

ONLINE DE ‘DIGITALE SPOELKEUKEN’ IS DE NAAM VAN EEN METHODIEK ONTWIKKELD DOOR PUBLICSPACES.

Op 29 heeft Geert-Jan Boogaerts meegenomen in een verhaal over ‘De Digitale Spoelkeuken’. De Digitale Spoelkeuken is een initiatief van PublicSpaces en draagt bij aan een transparanter internet. Het instrument toetst in hoeverre aangesloten organisaties voldoen aan de in een manifest vastgestelde publieke waarden.

In een levendig en interactieve presentatie heet Geert-Jan uitgelegd hoe PublicSpaces en De Digitale Spoelkeuken tot stand zijn gekomen en welke organisaties hierbij zijn aangesloten.

Nabeschouwing vri ontmoeting 01-06-2023

Nabeschouwing VRI Ontmoeting Kwetsbaarheden Analyse Tool (KAT)

KAT werd geïntroduceerd door Jan Klopper en Brenno de Winter die een fantastische duo-presentatie gaven.

Open kat is open source vanwege een belofte van Brenno aan de tweede kamer. Een van de sterke staaltjes is dat het VWS Log4j eerder in de gaten had dan de melding van de betreffende CVE en de impact analyse van Log4J in 15 minuten kon uitvoeren.

Security is een context gedreven activiteit, maar zonder CMDB weet je niet wat je niet weet.

Open KAT is vooral sterk door het geautomatiseerd scannen en semi pen-testen. De persoonlijke trots van Brenno is Keiko. Deze rapportage mogelijkheid is door het gebruik van Latex eenvoudig aan te passen aan je eigen gewenste formaat. Deze rapportage (is zelfs omarmd door het NIST). Door het vastleggen van hoe en wat er is gevonden en dit middels een hash van een onafhankelijke derde partij te verzegelen, is dit bewijs onweerlegbaar geworden.

KAT wordt nu vooral ingezet voor het VWS en o.a. in de gezondheidszorg maar is toepasbaar in de hele IT industrie en kan een steentje bijdragen aan onze digitale veiligheid, Brenno en Jan zien dat graag gebeuren.

En voor wie nog aarzelt? Open KAT is binnenkort ook beschikbaar in het Fries.

https://docs.openkat.nl  (documentatie)


https://github.com/minvws/nl-kat-coordination (git)


LinkedIn Group

Signal

Nabeschouwing vri ontmoeting 13-04-2023

ONLINE VRI ONTMOETING “CHATGPT”

Aan de hand van de presentatie nam Professor Vossen ons mee in het verhaal achter ChatGPT, een pittig verhaal over hoe ChatGPT werkt.

ChatGPT is een artificial-intelligence chatbot ontwikkeld door OpenAI en gelanceerd in november 2022. Probleem is dat een en ander voor mens niet mee volgbaar is (Transformers) en het gebruik van 110 miljoen parameters. Dat het functioneel is en antwoorden op vragen kan geven is één ding, maar er blind op vertrouwen is iets anders. ChatGPT doet niet aan bronvermelding, kent geen goed of kwaad, weet niet wat ethiek is en erkent geen auteursrechten, de content voor de modellen is van 2021 en ChatGPT hallucineert voor 21%…

Bijgesloten de slides en u kunt ook de presentatie nog eens rustig terugkijken via https://youtu.be/mVqNXvx1aoM. of via het scherm hiernaast

Wel ontstaan er complete nieuwe functies, zoals een prompt-engineer.

Een prompt engineer zoekt wat de meest wenselijke input is om een bepaalde output te bereiken. Door goede prompts te designen verbetert de kwalitatieve output en kun je AI steeds beter voor jou laten werken.

Nabeschouwing vri ontmoeting 01-12-2022

Normalized Systems Theory

Prof. dr. Jan Verelst nam ons mee in de achtergrond van Normalized Systems Theory. De theorie is niet nieuw en begonnen met een droom in 1968 (Doug McIlroy). Maar de vertaling van theorie naar praktijk is niet altijd makkelijk, detheorie begrijpen is best een uitdaging hoewel deze slechts 4 eenvoudige principes kent:

• Separation of concerns;
• Data version transparency;
• Action version transparency;
• Separation of state.

Allemaal principes om software, eenvoudig te kunnen laten evolueren, flexibel en eeuwig jong te houden.

Ook de vier dimensies of change and control passeerden de revue en de meta-circulaire architectuur waarbij we eindigden met een interactieve vragenronde.

Concluderend kunnen we stellen dat NST nog niet mainstream is, maar gelukkig zijn er partijen zoals NSX (https://normalizedsystems.org/) die bedrijven kunnen helpen met de praktische vertaling, want de voordelen van deze methode om software jong te houden zijn evident.

nabeschouwing Vri ontmoeting 17 november 2022 (virtueel)

Federated Learning

Een boeiende ontmoeting hadden we met de VRI op 17 november, Tim Pijl van Finaps nam ons mee in het concept van Federated Learning. Gebruikelijk bij Machine Learning is het centraliseren van de data, maar hoe zit het dan met de privacy, daar biedt Federated Learning  een oplossing. Dit maakt FL bijzonder geschikt voor bijvoorbeeld de zorg.  Er zijn bekende zorg-initiatieven zoals Parelsnoer en Koppl. Maar FL is nog niet mainstream en vraagt extra aandacht en per node daar doen we inner-training en geldt hoe meer data hoe beter.

Een vraag die de revue passeerden: Een verzameling zebra’s is gemiddeld grijs, maar er bestaat geen grijze zebra”. Hoe voorkomen we dit soort ‘blindheid’ in de datamodellen? Het antwoord is terug te vinden in de video.

Een aantal reacties van de deelnemers:

“Hele interessante presentatie. Dank jullie wel.” 
“bedankt. Vernieuwende materie. Zeer welkom.” 
“Bedankt Interessant onderwerp met zeker toekomst”

 

NABESCHOUWING VRI ONTMOETING 27-01-2022

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

kunstmatige intelligentie en de AI-verordening die de Europese Unie in 2025 wil invoeren door Leon Dohmen.

Ruim 20 mensen van de VRI als KNVI namen gisteren deel aan deze virtuele ontmoeting. Naast dit onderwerp waren er ook een aantal leuke inhoudelijke discussies over AI, Ethiek en wetgeving en welke rol we hier al VRI en/of KNVI kunnen hebben. Daarbij was het prettig dat er naast de geïnteresseerden ook een aantal experts deelnamen die dagdagelijks met deze materie bezig zijn, waardoor we naast negatieve praktijkvoorbeelden gelukkig ook een aantal positieve voorbeelden van de inzet van AI konden benoemen. 

Voor wat betreft de AI verordening, zoals al werd aangegeven is dat zeer bijzonder omdat er weinig wetten over technologie zijn. Zie deze link

Ook is er een Self-assesment voor AI en transparantie, maar daar moet u zomaar 8 uur voor uittrekken en goed beslagen voor ten ijs komen.

Andere beschouwingen die de revue passeerden waren: Deugen de meeste mensen (Rutger Bregman) en bias van systemen. Bias is een hardnekkig issue. Inloggen op computers bij een niet nader genoemde instelling  bij dames werkt maar voor 60%  (of is er alleen getest op witte mannen?). Waarmee het stapje naar kwaliteit van data snel was gemaakt.

Kortom een levendige en succesvolle avond die vraagt om een vervolg.

Nabeschouwing VRI Ontmoeting

Kwaliteit van data op 23-09-2021.

Op 23 september 2021 nam Tanja Ubert, hogeschooldocent data engineering en expert digitale onderwijsvernieuwing Hogeschool Rotterdam, ons mee in de wondere wereld van data kwaliteit.
Tanja, als zelfverklaard datanerd, nam ons mee op haar datareis die klein begon maar groots werd door tijdreizen.
Als onwetende reiziger heb ik onderstaande in het oog springende zaken genoteerd.
Tanja vertelde vol flair over Dama, Data Governance en fout marges van data. Ze adviseert het gebruik van het data Quadrant model van Ronald D. Damhof om de juiste beslissingen te nemen, want data is gevaarlijk (How to Lie with Statistics Darrell Huff).

How_to_Lie_with_Statistics
de_on-betrouwbaarheid_van_informatie

Ook nam Tanja ons mee in de 7 stages of grief van shock and denial tot acceptance and hope.
Begin aan de menskant, wat gaat er mee, hoe verzamel je het nu, wat mis je, hoe overbrug je het gat.
Datakwaliteit is dus een issue, garbage-in kun je bestrijden met een taxonomie en bijvoorbeeld natural language of door een beetje bias in te voeren.
People Lie, maar data is de waarheid van dat moment, want de beleving van de kwaliteit van data en de realiteit van de kwaliteit van data kan wezenlijk verschillen.
Voorbeelden van hoe het mis kan gaan is bijvoorbeeld de vloekende en racistische robot van Microsoft. Verder ontdekken we waarom soms de zorg een mirakel branche is, weinig dataprofessionals maar hopen op een wonder.
En heeft u al een datasteward ?
Voor de volledige context kijk nog eens rustig terug naar de slides of bekijk de recording

Nabeschouwing 27 mei 2021

Security en Privacy by Design in Big Data en Analytics

We waren met 20 man (25 aangemeld) en Jan-Joost van Kan begon direct met het wegnemen van een illusie Data is niet het nieuwe goud, data is namelijk alom aanwezig en het neemt continu toe. Jan-Joost nam ons verder mee op de hobbelige weg van Security en Privacy.

Hierbij keken we naar de actualiteit zoals de boete van de gemeente Enschede voor Wi-Fi tracking en de grote datalekken zoals die van de GGD.

We constateren ook hardop dat Privacy slechts een Europees dingetje is, Security is wereldwijd een topic en toch is het zelfs daarmee slecht gesteld.

Ook AI passeert de revue, zoals het feit dat de Europese commissie AI reguleert.

Verder stonden we even stil bij de gezondheidszorg, de patriotact en constateerden we dat we privacy met zijn allen toch ook lastig blijven vinden het werkt soms verstikkend, kortom een goede balans is belangrijk.

Ook de deelnemers lieten zich niet onberoerd met suggesties als het Open Data Initiative en Data subject rights. Wellicht ligt er een mooie rol voor de VRI in het verschiet in het kader van awareness maar hoe kom je dan van inzicht naar actie (vanuit ethisch perspectief als RI). Maar er is een mooie relatie tussen een RI met een gedragscode over de as van netjes met data omgaan.

De avond was te kort het onderwerp maakt de tongen los, we overwegen een vervolg.

Nabeschouwing VRI Ontmoeting 2021

Decarbonisatie digital op 15 april.

Deze eerste ontmoeting voor en door de VRI stond in het kader van decarbonisatie, vanwege de Cornona maatregelen vond deze ontmoeting volledig virtueel plaats.

De spreker Tom IJsselmuiden nam de deelnemende RI’s, VRI-Leden en aspiranten mee in het vraagstuk waarom decarbonisatie een belangrijk thema is. Het onderwerp decarbonisatie hangt nauw samen met het klimaatakkoord om de opwarming van de aarde te limiteren tot 2°C. Om dit te behalen moeten er serieuze acties worden ondernomen om emissies van broeikasgassen te reduceren en dan voornamelijk CO2. 

Presentator Tom IJsselmuiden werkt voor Atos als Net Zero Transformation Consultant. Tom zijn achtergrond is Business en Sustainable Technology & Innovation. In zijn dagelijkse bezigheden helpt Tom klanten om, hun klimaatambities te begrijpen, hun doelen op dit gebied te bepalen en deze waar te maken.

Tom legde aan de hand van 47 slides uit wat de relatie is van decarbonisatie met IT en waarom dit thema voor iedereen belangrijk is. De inhoud ging via de potentiele impact (b.v. een zeeniveau stijging 2 tot bijna 3 meter), langs de grotere veroorzakers, tot wat u en ik als IT’ers er aan kunnen doen middels de drie niveaus/ scopes van invloed. Thema’s als Green IT en Net Zero passeerde de revue wat leidde tot vragen en een interactieve ontmoeting. Tom legde ook uit dat niet alleen CO2 schadelijk is, maar dat er nog veel meer schadelijke gassen zijn, maar dat de impact omgerekend wordt naar CO2 om versnippering van de discussie te voorkomen.