20120406 00000 VRI Logo RGB Transparant

Het register voor informatici 
wordt beheerd door de VRI, 

de Vereniging Register voor Informatici.

De Informaticus zal in alle voorkomende gevallen de toepassing van de regels van de Gedragscode voorstaan en uitdragen. De Informaticus stelt zich hierdoor voor iedereen herkenbaar en identificeerbaar op als een integere professional.

startpagina

Nieuws

ALV

11 Juni 2020 van 20:30-22:00

Beste leden van de VRI, bestuursleden 11 juni zoals gemeld in de uitnodiging aan u staat de volgende ALV gepland.

Geheel in lijn met de huidige situatie rondom Corona, is deze vergadering virtueel! In de dagen voor de ALV ontvangt u per email een uitnodiging om deel te kunnen nemen. U kunt deelnemen met uw computer, smartphone of desgewenst kunt u ook alleen inbellen (maar dan heeft u geen beeld).

Indien mogelijk houden we de ALV op locatie, (Waalkade 45a Zaltbommel), het bestuur besluit begin oktober of dat met de dan geldende corona maatregelen verstandig is, of toch uitgeweken wordt naar een virtuele vergadering, dat besluit ontvangt u samen met stukken voor de ALV uiterlijk 7 oktober

ALV

ALV datum vastgesteld ALV 22 Oktober 19:00-20:30

Beste leden van de VRI, 22 oktober aanstaande staat de ALV gepland. U bent van harte uitgenodigd.

De vergadering zal conform de richtlijnen inzake Corona worden georganiseerd. Blijf de actuele ontwikkelingen volgen via deze site.

Indien mogelijk houden we de ALV op locatie, (Waalkade 45a Zaltbommel), het bestuur besluit begin oktober of dat met de dan geldende corona maatregelen verstandig is, of toch uitgeweken wordt naar een virtuele vergadering, dat besluit ontvangt u samen met stukken voor de ALV uiterlijk 7 oktober

Brief van de nieuwe voorzitter voor huidige en toekomstige RI’s,
 
Beste RI’ers,

Sinds september 2019 sta ik aan het roer van de VRI. De VRI-leden en RI-ers kregen al een mailtje van mijn hand. En nu kan ik melden dat het bestuur weer helemaal is ingevuld! Met de frisse inbreng van capabele mede RI-ers staan we klaar voor het volgende traject.

Wat gaan we doen als nieuw bestuur? Allereerst de communicatie op orde krijgen: de VRI-websites moet kloppen. Kandidaten moeten kunnen lezen waarom ze bij onze club willen horen, wat ze kunnen verwachten en hoe ze zich kunnen aanmelden. Bestaande RI-ers moeten liefst weer actief willen worden. En oud-RI-ers zouden zich weer welkom moeten voelen, als ze nog in de IT werken natuurlijk.

Het antwoord op de eerste vraag geef ik alvast (voor wie het niet weet: RI=registerinformaticus, een titel die je op condities van de VRI achter je naam mag zetten):

Je wilt RI zijn omdat je je wilt spiegelen met IT-ers die net als jij een bovengemiddelde drive hebben om IT in de samenleving op een hoger plan te brengen. Die gewend zijn voorop te lopen. Die hun kennis en ervaring daarover graag delen. 

En verder een tipje van wat ook al in gang is gezet: we gaan een marktplaats inrichten waar RI-ers een topic kunnen neerzetten waarop anderen inschrijven – online natuurlijk op dit moment. Om eindelijk hieraan eens invulling te geven. 

En ook belangrijk om te melden: We zijn druk bezig met het controleren van de PE. Laatste slag voor het opsturen van de RI-certificaten. 

Alles wordt vervolgd!

 

Heel veel gezondheid in deze thuiswerktijd. 

 

Carinke Buiting, arts RI
Voorzitter 

De voordelen van registratie

Het register voor Informatici is opgericht met als doel

 • meer transparantie t.a.v. de vaardigheden van de IT-professional
 • het ondersteunen van de branding van de IT-professional
 • als portaal om competenties te kunnen vergelijken
 • beter inzicht in over/onder aanbod van kwaliteiten
 • het e-CF framework de europese norm voor ICT-competenties, zichtbaar te maken

 

Voordelen voor uw organisatie

Een geregistreerd Informaticus is een verantwoordelijke en toegankelijke expert die in complexe ICT projecten kan bijdragen aan duurzame en transparante oplossingen. Een Informaticus in het register is een professional die zichtbaar integer is. Deze professional werkt conform de gedragsregels. Hij of zij is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als RI en zal zich daarnaar gedragen. Het register is uw zekerheid.

De Gedragscode van het register

De gedragscode kent vijf uitgangspunten:

 • (Des)kundigheid: Een Register Informaticus zal altijd kunnen motiveren waarom hij een opdracht goed denkt uit te kunnen voeren. Daarbij moet hij naast zijn opleiding en vaardigheden ook kunnen aantonen hoe hij inhoudelijk te werk gaat en vooral hoe hij de belangen van de opdrachtgever en overige belanghebbenden (stakeholders) gaat behartigen. De RI ontwikkelt zich continu op zijn vakgebied. Er mag dus van hem worden verwacht dat hij een duidelijk –en begrijpelijk– kader aanreikt, waarbinnen hij zijn werkzaamheden uitvoert. De RI heeft zichzelf ertoe verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over zijn persoonlijke educatie. De opgave wordt periodiek gecontroleerd en wanneer de RI niet voldoende aan deze permanente educatie heeft gedaan, wordt hij erop aangesproken om dat alsnog te doen. Wanneer de RI daaraan geen gevolg geeft zal deze de titel afgenomen worden.

 • Betrouwbaarheid: Een RI maakt zijn afspraken waar. Vooral op het gebied van integriteit en geheimhouding. Zo kan de RI optreden als vertrouwd persoon.

 • Zorgvuldigheid: Een RI houdt in alle redelijkheid rekening met wensen, verwachtingen, rechten en belangen van alle betrokkenen. De RI is in staat om van elk aspect van elke overweging of beslissing de (bij) effecten aan te geven. Zorgvuldigheid houdt bovendien in dat de RI terughoudend is in het geven van oordelen over personen.

 • Professionele onafhankelijkheid: De RI zal in zijn adviesrelatie zijn (des)kundigheid onbelemmerd en naar beste kunnen en weten aanwenden om daarbij (de schijn) van belangenverstrengeling te voorkomen.

 • Collegialiteit: De RI onderhoudt professionele contacten met zijn collega’s en maakt zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie. De RI’s onthouden zich van negatieve uitingen over een andere RI maar wijzen elkaar op de gedragscode.

De code is van toepassing voor alle Informatici in het Register 

Meer Informatie?

De VRI

De missie, visie, historie en het bestuur

Het Register

zoek professional op naam of registratienummer.

Gedragscode

De complete gedragscode van het register

Documenten

Download links voor de documenten

RI en e-CF

Europese norm voor de IT professionals

De VRI

schema organisatie

De VRI is de schema- en registerhouder voor alle geregistreerde informatici. Het College van Belanghebbenden (CvB) wordt vanuit de vereniging gefaciliteerd. 

Historie

 • In 1984 opgericht als Vereniging van Registerinformatici
 • In 2014 nieuwe statuten goedgekeurd. Daarmee is een belangrijke stap gezet om te komen tot een officiële persoonscertificering volgens ISO 17024, waarbij het register en de belangenvereniging gesplitst moet zijn. De VRI is daarmee ook gewijzigd van belangen organisatie naar registerorganisatie en is de naam gewijzigd in Vereniging Register voor Informatici.

Missie VRI

De VRI wil het register vormen voor professionals in de ICT, om hiermee bij  te dragen aan de herkenbaarheid, borging en verbetering van de kwaliteit en daarmee ook de waardering van professionals in de ICT

Visie VRI

De VRI wil een centrale rol spelen bij het ontwikkelen van een Body of Knowledge voor de beroepsgroep voor informatiekunde en ICT. De VRI publiceert de certificatiestatus van de professionals op haar site, deze is publiek toegankelijk. De VRI zet zich in voor de gedragscode, het actueel houden en het handhaven daarvan, dit om professionals vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, bewustzijn en deskundigheid te laten werken aan hun opdrachten. De VRI speelt een centrale rol bij het leggen van contacten met nationale en Internationale organisaties waarin zij de belangen van de beroepsgroep Internationale vertegenwoordigt. De VRI is gesprekspartner in de driehoek van Bedrijfsleven, Onderwijs en Overheid

Het Register, RI en e-Competence

startpagina

De Documenten

startpagina

Download Flyer leden


Download Brochure RI


Download Code of Conduct


Download Privacy Verklaring (AVG)

Het Register

In het openbare deel van het register kunt u enkel gericht op naam of vestigingsplaats zoeken!
LidnummerTitels voorVoorlettersTussenvoegselsAchternaamTitels achterWoonplaats
300926W.J.AlevaRIZWOLLE
300809ing.B.M.AlibaksRI BASc.EdROTTERDAM
300932H.C.B.AntesRIALPHEN AAN DEN RIJN
300810P.W.R.AnthonijszRIROTTERDAM
300609P.F.J.M.ArkesteijnRIDE LIER
106178T.BakkerRE RI CISM CISABREUKELEN
300790F.A.BalemansRIPRINSENBEEK
300878G.A.C.E.BaltessenRIVENRAY
300811A.M.Barneveld BinkhuysenRIROTTERDAM
300613C.M.A.terBeekRIDELDEN
300925J.B.T.M.vanBeekRIZWIJNDRECHT
211887H.J.BeerlingRI BICTHENGELO
300728drs.J.T.van denBergRILEIDEN
300928R.G.BerkhofRIZWOLLE
114070drs. ing.B.deBestRIZOETERMEER
104222A.J.M.BeulensRIZEVENBERGEN
300813T.W.J.J.FBeyersRIROTTERDAM
300587H.J.A.BiemansMsc RI CISABERGEIJK
300729drs. ing.R.R.M.BlikmanRILEIDEN
101263A.BlommersRIALMERE
300895J.S.deBoedRIWASSENAAR
300904J.A.W.M.BogersRIWOENSDRECHT
106820ing.R.A.H.van denBoogaardRIEINDHOVEN
300588P.J.H.M.van derBoomRIBERKEL-ENSCHOT
300859T.C.BrammeijerRIUITHOORN
300639W.BrandenburgRIDRONTEN
300758T.A.H.BransRIMIJDRECHT
113607M.W.deBreedRE RI CISA CISSWOERDEN
114168ing.H.C.BrillemanCIP RI CRISCMAARSSEN
211854drs.W.L.BronsgeestRIVEENENDAAL
300621ir.J.vanBruggenMBA RIDEN HAAG
300622M.A.BruijnRIDEN HAAG
300944drs.C.I.C.M.BuitingRITILBURG
300564R.A.M.BusRIAMSTERDAM
100524A.F.BuurmanRIEMST
300697M.J.H.C.vanCannRIHERKENBOSCH
300835A.M.C.ClarijsRISITTARD
300899M.H.CoenraadRIWIJCHEN
300565J.PH.J.CommissarisRIAMSTERDAM-ZUIDOOST
111068R.E.CornelisseRIOPMEER
300548G.J.CornetRIVEENENDAAL
300946I.M.A.F.CoxRIVALKENSWAARD
101922J.P.H.M.CuppenRIVENLO
300848B.K.H.CuppenRITEGELEN
106348E.M.G.CurfsRIVALKENBURG LB
209552R.C.DekkersRIGILZE
300751L.A.vanDieterenRI MBAMAARSSEN
300886J.P.vanDijkRIVOORBURG
101240A.J.H.vanDijkRI CMCAMSTERDAM
300774A.DijkstraRINOOTDORP
300606M.F.H.DixRIAMERSFOORT
300743L.H.M.T.DohmenRILINNE
300687M.F.vanDonkersgoedRIHEEMSTEDE
300979F.P.M.vanEedenRILEIDEN
300657P.R.EggertRIENSCHEDE
211891ing.E.H.EileringRILELYSTAD
300504P.J.M.vanErpBSc RISITTARD
211900P.J.vanEsRIHOUTEN
14118J.FestenRIUDENHOUT
108058mr.J.A.FrederikRI CMCUTRECHT
300640ing.A.A.M.vanGaalRIDRUNEN
301083R.deGelderRIZEVENAAR
302100J.M.M.GerardsMSc RIDEN HAAG
211884ing.D.van derGeugtenRIVUGHT
105660drs.R.A.S.deGeusRIALMERE
106081B.J.GlashouwerRE RI CISAWAARLAND
300584G.GrijpinkRI CISSP SCFBARSINGERHORN
300699R.C.F.GroenendijkRIHILVARENBEEK
300539K.GroeneveldRIALMELO
300659R.G.GrouveRIENTER
10607W.J.B.vanGruisenRI MeBMAASMECHELEN
211928H.C.GrundelRIALMERE
300842T.deHaanRISPANNUM
211920G.C.P.van derHaarRIWOGNUM
300629O.HalfhideRIDEN HAM
3244R.HamRILEUSDEN
300841J.L.A.M.vanHapertRISON
211604G.F.vanHasseltRIVIANEN
211974ing.W.D.HazenbergMBA Eur Ing RIKROPSWOLDE
100967E.M.HeertjeRIUITHOORN
300832D.L.HeertjeRIDEN HAAG
300761P.J.denHeldRIMONSTER
300762A.J.H.vanHeugtenMBI RIMONTFORT
211905drs.E.Y.HeydenrijkRIGRONINGEN
300510A.M.HilsumRIAMSTERDAM
300636ing.J.G.M.HofhuisRI RE EMITADIEPENVEEN
103045J.HonkoopBI RISOEST
300537P.van derHorstRIABBENES
300700D.J.C.van derHovenRINIEUWSTADT
300934G.J.HulzebosRIBREDA
300733R.F.T.YperlaanRILEIDSCHENDAM
300883A.J.N.E.JansenRIVLIJMEN
211662J.M.E.JenniskensRIHELMOND
211973I.F.deJongRI BecORANJESTAD
300888R.M.JongejanRIVOORBURG
300637J.A.JurriënsRIDOETINCHEM
105694P.H.J.van derKampRIHAARLEM
300988T.KarelseRIBRAUWEILER
300663A.KersRIGOUDA
300577B.F.KerseboomRIAPELDOORN
318122R.H.L.G.KievitsMSc MBA RIAPELDOORN
301142A.J.M.KintRIROTTERDAM
105436mr.A.vanKleefLL.M RI MADEN HAAG
104519M.W.KleineRIMAARN
300592H.H.deKlerkRIBLARICUM
300608A.E.KneefelRICULEMBORG
300552D.J.F.KnegtRIAMERSFOORT
300913F.J.J.KoremanRIZEVENBERGEN
300894L.H.deKortMBA MIM RIWASPIK
300553J.H.A.KroezeRIAMERSFOORT
211897P.T.deKruijfRIHOUTEN
300610J.A.LangelaanRIDE LIER
301170L.W.A.vanLareBEd RIVENRAY
105115P.T.M.LemmenRIGELEEN
211333ing.R.J.B.LensinkRIHATTEM
300054P.LesterhuisMBA RIGOUDA
211308drs.C.G.van derLindenRIPUTTEN
300662J.C.LokkerbolRIGORINCHEM
300551P.M.LosRIAMERONGEN
300938C.H.M.Lutterman-BaarsRIEEMNES
114575L.MaaswinkelRIDORDRECHT
300616P.W.van derMarelRIDELFT
300826W.A.A.MarkensteinRISCHALKHAAR
104654J.H.MattoRIKRIMPEN AAN DEN IJSSEL
300010drs.O.J.van derMeerRIDORDRECHT
302104ing.H.A.MeertensRIZOETERMEER
109700M.MeijerRIGRONINGEN
301549ing.R.MeilofRINIEUWEGEIN
211889G.M.W.J.MelissenRIROOSENDAAL
300854ing.R.MeulenbroekMSc AC RITILBURG
300882Q.MijlhoffRIVLEUTEN
300648M.A.MittelmeijerRIEINDHOVEN
300806M.MolRIRODEN
300753T.W.G.E.vanMollRIMAASBRACHT
300871H.MonsterRIVARSSEVELD
104493T.O.MosCISA RE RIBODEGRAVEN
211912C.N.J.MulRIAMSTERDAM
300707O.E.deMyttenaereRIHOOGKARSPEL
110448N.C.NassRIDEN HAAG
104521R.M.van denNieuwendijkRIHOENDERLOO
300989E.NooterRIWAALRE
300677ing.A.vanNuilRIHARDENBERG
300580E.G.A.A.ObdeijnRIASCH
300670S.A.Oedayrajsingh VarmaRIRODEN
300920R.PluggeRIZOETERMEER
105511ing.C.D.J.M.van derPolRISCHIJNDEL
300807P.W.B.van derPuylRIROOSENDAAL
300509R.J.RaatsRI CPMAMSTERDAM
300701drs.R.J.ReedijkRIHILVERSUM
211959H.B.ReinhoudtRIBERGEN
300822R.RensenRI'S-GRAVENZANDE
300555P.J.RietmeijerRIAMERSFOORT
211895B.deRooijRIHARDINXVELD-GIESSENDAM
300550W.C.P.deRooijRIALPHEN AAN DEN RIJN
300696F.J.M.RopsRIHENGELO
300571E.deRuijterRIAMSTERDAM-ZUIDOOST
106585drs.R.S.SchaapRIAMSTERDAM
300855R.J.W.SchalkwijkRITILBURG
300924dr.P.J.A.M.ScharpffRIZOETERWOUDE
300756B.ScheepmakerRIMALDEN
300862P.W.A.SchellRIURMOND
300725F.J.SchleicherRILANDSMEER
300635A.ShahimRIDIEMEN
300720G.T.SiersemaRIKOEDIJK
300665P.A.L.SilkensRIGREVENBICHT
300877J.H.M.SmeetsRIVENLO
300966J.SmitsRICH6006 LUZERN
114933H.W.SoutendijkRILEKKERKERK
300922P.F.SpermonRIZOETERMEER
300767drs. ing.J.A.vanSteenderenRINIEUWEGEIN
300578M.SteensmaRIAPELDOORN
300007ing.G.E.SteuselMBA RIDUIVEN
300573H.StolleRIAMSTERDAM
300792R.D.P.StolpRIPURMEREND
300740dr. ir.E.P.TammingaRI BIZWOLLE
300819F.J.TimmerMBA RIROZENBURG
300875J.M.H.TimmermansRIVEGHEL
300730R.TolRILEIDERDORP
300856P.K.TonkesRITWELLO
210619ing.T.UbertRIDEN HAAG
300800T.VeenemaRIRHENEN
211026ir.E.VeldhuisRICADIER EN KEER
300706G.van deVenRIHOOFDDORP
300780dr.M.B.M.van derVenRIOISTERWIJK
300906A.VerbeekRIWOERDEN
300833W.G.M.VerberneRI'S-HERTOGENBOSCH
300719P.C.VermaireRIKAPELLE
300868R.A.G.VerschurenRIUTRECHT
300556M.van derVetRIAMERSFOORT
300869D.VijverRIUTRECHT
300695T.C.VisserRIHENDRIK-IDO-AMBACHT
211922J.M.J.vanVlodropmim, RISITTARD
114239C.W.deVosRI'S-HEER-ABTSKERKE
300759J.deVriesRIMIJNSHEERENLAND
300891P.van derWalRIVOORSCHOTEN
300702H.R.WaltersRIHILVERSUM
300598P.L.J.M.van derWeeRIBREDA
300579G.J.WeerenRIARNHEM
211298ing.H.WesteinRIHOEVELAKEN
33026G.J.M.WillemseRIEERSEL
300939ing.L.I.deWiltRIETTEN-LEUR
300967drs. ing.J.C.vanWinkelRIEFFRETIKON
211013J.T.deWitMSIT CISA RIDEN HAAG
300599A.J.deWitRIBREDA
300793W.P.vanWorkumRIPURMEREND
300931W.J.ZoetRIZWOLLE
106314M.ZondervanRIS GRAVENHAGE
300785D.L.ZwartRIOUD-BEIJERLAND
300600J.vanZwietenRIBREDA

De nieuwe certificaten (2019-2020) worden momenteel voorbereid en na de ALV verstrekt aan de RI’s.
Het register is actueel en leidend.

Een Informaticus in het Register heeft de gedragscode ondertekend. Deze ondertekening houdt ook in dat hij of zij zijn deskundigheid op peil houdt. Dit wordt gemeten aan de hand van de PE punten. Registerinschrijving vergt minimaal 25 PE-punten per jaar. De VRI kan de opgave toetsen. Via de knop hiernaast wordt u naar het gedeelte van de site geleid, waar u uw PE-punten kunt opgeven.

Het bestuur:

Carinke Buiting
Carinke Buiting RI

Voorzitter

Mail de voorzitter

Pasfoto Guido Steusel 0685
Guido Steusel RI

Secretaris

Mail de secretaris

Peter Overgoor-site
Peter Overgoor RI

Penningmeester

Mail de penningmeester

Huub Mertens-site
Huub Meertens RI

nieuwe leden en PE controle

Stuur mail

Ondersteuning:

Peter Tolen-site
Peter Tolen

Functionaris Gegevensbescherming

Stuur mail