Skip to content
startpagina

Het register voor informatici 
wordt beheerd door de VRI, 

de Vereniging Register voor Informatici.

De Informaticus zal in alle voorkomende gevallen de toepassing van de regels van de Gedragscode voorstaan en uitdragen. De Informaticus stelt zich hierdoor voor iedereen herkenbaar en identificeerbaar op als een integere professional.

startpagina

Nieuws

VRI Intervisie 2021

In September start de Intervisie onder begeleiding van Peter Tolen.

De Intervisie zal op de maandagavond plaatsvinden. U kunt zich al aanmelden (of uw interesse tonen) door een mailtje naar [email protected]

Wel zijn er kosten verbonden aan de Intervisie € 200,- Incl BTW voor RI’s en VRI-leden. Anderen betalen € 400,- incl BTW.

Ontmoetingen!

Voor onze VRI-leden en RI’s zijn aan de Ontmoetingen geen kosten verbonden, maar u dient zich wel per keer in te schrijven. Voor de komende Ontmoeting kan dat via een reply op deze mail. U ontvangt dan de definitieve uitnodiging en inloggegevens.

NB RI’s geven bij elke enquête aan vooral graag van ‘peers’ te willen leren, en graag in netwerkbijeenkomsten. Mede daarvoor is men RI geworden en wil men RI blijven. Door het herintroduceren van ontmoetingen met dit karakter geven we graag gevolg aan deze wens. En aarzel niet: heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp, of wilt u zelf presenteren: laat dat vooral weten.

ALV de ALV staat gepland op 24-03-2022

Ontmoeting 18 NOVEMBER

INFO VOLGT Z.S.M.

Best(e) (ere)lid van de VRI, aspirant en/of RI,

Wij zijn druk bezig met de finale afronding, de informatie volgt zsm.

Bent u geïnteresseerd om deze avond deel te nemen (we starten om 20:00) stuurt u dan een mailtje naar [email protected]en uiterlijk een week van te voren ontvangt u de details van de meeting.

De ontmoetingen starten  om 20:00 en stoppen om 21:30.

Als u zich inschrijft ontvangt u de link en overige gegevens van de meeting.

Ontmoeting 27 januari

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

De ontmoeting staat in het teken van kunstmatige intelligentie en de AI-verordening die de Europese Unie in 2025 wil invoeren.

Digitalisering is doorgedrongen tot in de haarvaten van mensen, organisaties en de samenleving. Maar wie mogen artificieel intelligente oplossingen bouwen? Onderzoek naar IT-waarde richtte zich vroeger op gebruikerstevredenheid en productiviteitsverlies dat organisaties leden wanneer IT niet naar behoren functioneerde. Achter ons liggen de schendingen van grondrechten bij de toeslagenaffaire mede mogelijk gemaakt door de inzet van artificiële intelligentie (AI). Dit voorbeeld, andere vooroordelen over sociale groepen (bijvoorbeeld bevolkingsgroepen die oververtegenwoordigd zijn in misdaadcijfers) en de grote machtsconcentratie van bedrijven die vooroplopen laten zien dat het toepassen van AI nog in de ‘wildwestfase’ zit.

De vraag is niet of we digitalisering van onze samenleving willen, maar hoe beschaafd we die willen…… De Europese Unie werkt aan een AI-verordening. In de verordening wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten AI-systemen. De zogenaamde ‘high risk’ systemen kunnen grote schade aanrichten aan mens en maatschappij. Een van de discussiepunten dient te zijn of alleen aantoonbaar bekwame personen aan AI-oplossingen mogen meewerken. Vergelijkbaar met accountants en chirurgen waar een licentie of bevoegdheid voor vereist is om dit vak uit te mogen oefenen. Wat vinden wij VRI-ers van deze stelling? En dient de VRI hiervoor een lobby te gaan voeren? Deze en nog vele andere vragen en stellingen zullen aan bod komen.

Bent u geïnteresseerd om deze avond deel te nemen (we starten om 20:00) stuurt u dan een mailtje naar [email protected]en uiterlijk een week van te voren ontvangt u de link naar de meeting.

De ontmoetingen starten  om 20:00 en stoppen om 21:30.

Als u zich inschrijft ontvangt u de link en overige gegevens van de meeting.

image001

Nabeschouwing VRI Ontmoeting

Kwaliteit van data op 23-09-2021.

Op 23 september 2021 nam Tanja Ubert, hogeschooldocent data engineering en expert digitale onderwijsvernieuwing Hogeschool Rotterdam, ons mee in de wondere wereld van data kwaliteit.
Tanja, als zelfverklaard datanerd, nam ons mee op haar datareis die klein begon maar groots werd door tijdreizen.
Als onwetende reiziger heb ik onderstaande in het oog springende zaken genoteerd.
Tanja vertelde vol flair over Dama, Data Governance en fout marges van data. Ze adviseert het gebruik van het data Quadrant model van Ronald D. Damhof om de juiste beslissingen te nemen, want data is gevaarlijk (How to Lie with Statistics Darrell Huff).

How_to_Lie_with_Statistics
de_on-betrouwbaarheid_van_informatie

Ook nam Tanja ons mee in de 7 stages of grief van shock and denial tot acceptance and hope.
Begin aan de menskant, wat gaat er mee, hoe verzamel je het nu, wat mis je, hoe overbrug je het gat.
Datakwaliteit is dus een issue, garbage-in kun je bestrijden met een taxonomie en bijvoorbeeld natural language of door een beetje bias in te voeren.
People Lie, maar data is de waarheid van dat moment, want de beleving van de kwaliteit van data en de realiteit van de kwaliteit van data kan wezenlijk verschillen.
Voorbeelden van hoe het mis kan gaan is bijvoorbeeld de vloekende en racistische robot van Microsoft. Verder ontdekken we waarom soms de zorg een mirakel branche is, weinig dataprofessionals maar hopen op een wonder.
En heeft u al een datasteward ?
Voor de volledige context kijk nog eens rustig terug naar de slides of bekijk de recording

Ontmoeting 27 mei

Security en Privacy by Design in Big Data en Analytics

  

Presentator: Jan-Joost van Kan is Social (Business / Enterprise) architect voor de internationale Smart City portfolio bij Atos. Met zijn achtergrond in AI en kennis-gestuurde system vanuit de TU Delft heeft hij in 1992 het bewuste besluit genomen om zijn gedrag zo min mogelijk analyseerbaar te maken, met als logische consequentie dat hij sporadisch op internet te vinden is. Deze grondhouding sluit perfect aan bij zijn werk – voor Smart Cities stelt Atos gepersonaliseerde effectiviteit centraal, waarin data eigendom van de gemeenschap blijft.

Omschrijving: Sinds de AVG en GDPR van kracht zijn staat privacy hoger op de agenda binnen organisaties, zeker nu het laatste jaar zowel privacy-lekken als maatregelen van de Autoriteit Persoonsgegevens de pers halen. In deze sessie zijn een aantal handvatten vanuit ENISA de revue gepasseerd, en is er gediscussieerd  over hoe de impact van recente lekken drastisch verminderd had kunnen worden.

Nabeschouwing VRI Ontmoeting

Decarbonisatie digital op 15 april.

Deze eerste ontmoeting voor en door de VRI stond in het kader van decarbonisatie, vanwege de Cornona maatregelen vond deze ontmoeting volledig virtueel plaats.

De spreker Tom IJsselmuiden nam de deelnemende RI’s, VRI-Leden en aspiranten mee in het vraagstuk waarom decarbonisatie een belangrijk thema is. Het onderwerp decarbonisatie hangt nauw samen met het klimaatakkoord om de opwarming van de aarde te limiteren tot 2°C. Om dit te behalen moeten er serieuze acties worden ondernomen om emissies van broeikasgassen te reduceren en dan voornamelijk CO2. 

Presentator Tom IJsselmuiden werkt voor Atos als Net Zero Transformation Consultant. Tom zijn achtergrond is Business en Sustainable Technology & Innovation. In zijn dagelijkse bezigheden helpt Tom klanten om, hun klimaatambities te begrijpen, hun doelen op dit gebied te bepalen en deze waar te maken.

Tom legde aan de hand van 47 slides uit wat de relatie is van decarbonisatie met IT en waarom dit thema voor iedereen belangrijk is. De inhoud ging via de potentiele impact (b.v. een zeeniveau stijging 2 tot bijna 3 meter), langs de grotere veroorzakers, tot wat u en ik als IT’ers er aan kunnen doen middels de drie niveaus/ scopes van invloed. Thema’s als Green IT en Net Zero passeerde de revue wat leidde tot vragen en een interactieve ontmoeting. Tom legde ook uit dat niet alleen CO2 schadelijk is, maar dat er nog veel meer schadelijke gassen zijn, maar dat de impact omgerekend wordt naar CO2 om versnippering van de discussie te voorkomen.

VRI, als RI’s opnieuw in verbinding! 

Het is een flinke periode erg stil geweest rond de RI’s en de VRI. 

Sinds het begin van het jaar heeft een klein team RI’s het roer van de VRI overgenomen en is er flink wat werk verzet om nieuw leven te blazen in het mooie platform dat de VRI ooit was.

Naast het certificeren was en is kennisdeling (als vakvolwassen IT-ers met elkaar) één van de peilers van de VRI. Ook daar willen we, maar wel gebaseerd op de ideeën en behoeften in 2020, opnieuw mee aan de gang. Door en voor RI’s aansluiten bij een behoefte met actuele inhoud en flinke diepgang. De voorbereidingen voor zo’n eerste bijeenkomst is in volle gang.

Uit een snelle peiling blijkt dat het met peers in gesprek zijn over vraagstukken en ervaringen hoog op het wensenlijstje staat. Bijvoorbeeld in de vorm van intervisie. 

Graag nodigen we u uit om samen met het bestuur die draad weer op te pakken. Op donderdag 26 november komen we virtueel bijeen. Naast een hernieuwde kennismaking en informeel bijpraten willen we dan met Peter Tolen als host onderzoeken of, en in welke vorm we begin 2021 intervisiebijeenkomsten kunnen organiseren. Peter is in 2013 nauw betrokken geweest bij het organiseren van de training voor facilitators en het samenstellen/ondersteunen van de verschillende intervisie groepen. ‘Zijn’ VRI-intervisiegroep in Zaltbommel heeft nog tot eind 2019 doorgedraaid.

Zin om aan te haken? Reageer op dit bericht aan [email protected] en geef aan of u er op de 26e november ‘virtueel’ bij bent.

Voor de koffie moet u helaas zelf zorgen. Ik kijk uit naar het weerzien. 

 

Carinke Buiting RI.

PS Ook als u er niet bij kunt/wilt zijn stellen we een reactie erg op prijs! 

De actuele tarieven:

Tarieven 2021
excl. btwincl. btw
Jaarlijkse contributie VRI
250,00302,50
Jaarlijkse contributie VRI gepensioneerden100,00
121,00
Jaarlijkse contributie VRI ere-leden
0,00
0,00
Jaarlijkse registerbijdrage RI
125,00
151,25
Jaarlijkse registerbijdrage (V-RI) voor gepensioneerde RI’s
62,50
75,62
Eenmalige behandelingskosten inschrijving RI
275,00
332,75
Kosten Intervisie voor RI’s en VRI-leden
165,29
200,00
Kosten Intervisie voor niet RI’s/VRI-leden
330,58
400,00

De voordelen van registratie

Het register voor Informatici is opgericht met als doel

 • meer transparantie t.a.v. de vaardigheden van de IT-professional
 • het ondersteunen van de branding van de IT-professional
 • als portaal om competenties te kunnen vergelijken
 • beter inzicht in over/onder aanbod van kwaliteiten
 • het e-CF framework de europese norm voor ICT-competenties, zichtbaar te maken

 

Voordelen voor uw organisatie

Een geregistreerd Informaticus is een verantwoordelijke en toegankelijke expert die in complexe ICT projecten kan bijdragen aan duurzame en transparante oplossingen. Een Informaticus in het register is een professional die zichtbaar integer is. Deze professional werkt conform de gedragsregels. Hij of zij is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als RI en zal zich daarnaar gedragen. Het register is uw zekerheid.

De Gedragscode van het register

De gedragscode kent vijf uitgangspunten:

 • (Des)kundigheid: Een Register Informaticus zal altijd kunnen motiveren waarom hij een opdracht goed denkt uit te kunnen voeren. Daarbij moet hij naast zijn opleiding en vaardigheden ook kunnen aantonen hoe hij inhoudelijk te werk gaat en vooral hoe hij de belangen van de opdrachtgever en overige belanghebbenden (stakeholders) gaat behartigen. De RI ontwikkelt zich continu op zijn vakgebied. Er mag dus van hem worden verwacht dat hij een duidelijk –en begrijpelijk– kader aanreikt, waarbinnen hij zijn werkzaamheden uitvoert. De RI heeft zichzelf ertoe verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over zijn persoonlijke educatie. De opgave wordt periodiek gecontroleerd en wanneer de RI niet voldoende aan deze permanente educatie heeft gedaan, wordt hij erop aangesproken om dat alsnog te doen. Wanneer de RI daaraan geen gevolg geeft zal deze de titel afgenomen worden.

 • Betrouwbaarheid: Een RI maakt zijn afspraken waar. Vooral op het gebied van integriteit en geheimhouding. Zo kan de RI optreden als vertrouwd persoon.

 • Zorgvuldigheid: Een RI houdt in alle redelijkheid rekening met wensen, verwachtingen, rechten en belangen van alle betrokkenen. De RI is in staat om van elk aspect van elke overweging of beslissing de (bij) effecten aan te geven. Zorgvuldigheid houdt bovendien in dat de RI terughoudend is in het geven van oordelen over personen.

 • Professionele onafhankelijkheid: De RI zal in zijn adviesrelatie zijn (des)kundigheid onbelemmerd en naar beste kunnen en weten aanwenden om daarbij (de schijn) van belangenverstrengeling te voorkomen.

 • Collegialiteit: De RI onderhoudt professionele contacten met zijn collega’s en maakt zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie. De RI’s onthouden zich van negatieve uitingen over een andere RI maar wijzen elkaar op de gedragscode.

De code is van toepassing voor alle Informatici in het Register 

Meer Informatie?

De VRI

De missie, visie, historie en het bestuur

Het Register

zoek professional op naam of registratienummer.

Gedragscode

De complete gedragscode van het register

Documenten

Download links voor de documenten

RI en e-CF

Europese norm voor de IT professionals

De VRI

schema organisatie

De VRI is de schema- en registerhouder voor alle geregistreerde informatici. Het College van Belanghebbenden (CvB) wordt vanuit de vereniging gefaciliteerd. 

Historie

 • In 1984 opgericht als Vereniging van Registerinformatici
 • In 2014 nieuwe statuten goedgekeurd. Daarmee is een belangrijke stap gezet om te komen tot een officiële persoonscertificering volgens ISO 17024, waarbij het register en de belangenvereniging gesplitst moet zijn. De VRI is daarmee ook gewijzigd van belangen organisatie naar registerorganisatie en is de naam gewijzigd in Vereniging Register voor Informatici.

Missie VRI

De VRI wil het register vormen voor professionals in de ICT, om hiermee bij  te dragen aan de herkenbaarheid, borging en verbetering van de kwaliteit en daarmee ook de waardering van professionals in de ICT

Visie VRI

De VRI wil een centrale rol spelen bij het ontwikkelen van een Body of Knowledge voor de beroepsgroep voor informatiekunde en ICT. De VRI publiceert de certificatiestatus van de professionals op haar site, deze is publiek toegankelijk. De VRI zet zich in voor de gedragscode, het actueel houden en het handhaven daarvan, dit om professionals vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, bewustzijn en deskundigheid te laten werken aan hun opdrachten. De VRI speelt een centrale rol bij het leggen van contacten met nationale en Internationale organisaties waarin zij de belangen van de beroepsgroep Internationale vertegenwoordigt. De VRI is gesprekspartner in de driehoek van Bedrijfsleven, Onderwijs en Overheid

Het Register, RI en e-Competence

startpagina

Het Register

In het openbare deel van het register kunt u enkel gericht op naam of vestigingsplaats zoeken!
RI-nummerTitels voorVoorlettersTussenvoegselsAchternaamTitels achterWoonplaats
300926W.J.AlevaRIZWOLLE
300809ing.B.M.AlibaksRI BASc.EdROTTERDAM
300932H.C.B.AntesRIALPHEN AAN DEN RIJN
300810P.W.R.AnthonijszRIROTTERDAM
300609P.F.J.M.ArkesteijnRIDE LIER
106178T.BakkerRE RI CISM CISABREUKELEN
300790F.A.BalemansRIPRINSENBEEK
300878G.A.C.E.BaltessenRIVENRAY
300613C.M.A.terBeekRIDELDEN
300925J.B.T.M.vanBeekRIZWIJNDRECHT
211887H.J.BeerlingRI BICTHENGELO
300728drs.J.T.van denBergRILEIDEN
300928R.G.BerkhofRIZWOLLE
114070drs. ing.B.deBestRIZOETERMEER
104222A.J.M.BeulensRIZEVENBERGEN
300813T.W.J.J.FBeyersRIROTTERDAM
300587H.J.A.BiemansMsc RI CISABERGEIJK
300729drs. ing.R.R.M.BlikmanRILEIDEN
300895J.S.deBoedRIWASSENAAR
300904J.A.W.M.BogersRIWOENSDRECHT
106820ing.R.A.H.van denBoogaardRIEINDHOVEN
300859T.C.BrammeijerRIUITHOORN
300639W.BrandenburgRIDRONTEN
113607M.W.deBreedRE RI CISA CISSWOERDEN
114168ing.H.C.BrillemanCIP RI CRISCMAARSSEN
211854drs.W.L.BronsgeestRIVEENENDAAL
300622M.A.BruijnRIDEN HAAG
300944drs.C.I.C.M.BuitingRITILBURG
100524A.F.BuurmanRIEMST
300697M.J.H.C.vanCannRIHERKENBOSCH
300835A.M.C.ClarijsRISITTARD
300899M.H.CoenraadRIWIJCHEN
300548G.J.CornetRIVEENENDAAL
101922J.P.H.M.CuppenRIVENLO
106348E.M.G.CurfsRIVALKENBURG LB
300751L.A.vanDieterenRI MBAMAARSSEN
300886J.P.vanDijkRIVOORBURG
101240A.J.H.vanDijkRI CMCAMSTERDAM
300606M.F.H.DixRIAMERSFOORT
300743L.H.M.T.DohmenRILINNE
300687M.F.vanDonkersgoedRIHEEMSTEDE
300979F.P.M.vanEedenRILEIDEN
300657P.R.EggertRIENSCHEDE
211891ing.E.H.EileringRILELYSTAD
300504P.J.M.vanErpBSc RISITTARD
211900P.J.vanEsRIHOUTEN
14118J.FestenRIUDENHOUT
108058mr.J.A.FrederikRI CMCUTRECHT
300640ing.A.A.M.vanGaalRIDRUNEN
301083R.deGelderRIZEVENAAR
302100J.M.M.GerardsMSc RIDEN HAAG
211884ing.D.van derGeugtenRIVUGHT
105660drs.R.A.S.deGeusRIALMERE
106081B.J.GlashouwerRE RI CISAWAARLAND
300584G.GrijpinkRI RE MSc CISA CISSP CISMCALLANTSOOG
300699R.C.F.GroenendijkRIHILVARENBEEK
300539K.GroeneveldRIALMELO
300659R.G.GrouveRIENTER
10607W.J.B.vanGruisenRI MeBMAASMECHELEN
211928H.C.GrundelRIALMERE
300842T.deHaanRISPANNUM
211920G.C.P.van derHaarRIWOGNUM
300629O.HalfhideRIDEN HAM
3244R.HamRILEUSDEN
300841J.L.A.M.vanHapertRISON
211604G.F.vanHasseltRIVIANEN
211974ing.W.D.HazenbergMBA Eur Ing RIKROPSWOLDE
100967E.M.HeertjeRIUITHOORN
300761P.J.denHeldRIMONSTER
300762A.J.H.vanHeugtenMBI RIMONTFORT
211905drs.E.Y.HeydenrijkRIGRONINGEN
300510A.M.HilsumRIAMSTERDAM
302105H.HoexRIVENRAY
300636ing.J.G.M.HofhuisRI RE EMITADIEPENVEEN
103045J.HonkoopBI RISOEST
300537P.van derHorstRIABBENES
300700D.J.C.van derHovenRINIEUWSTADT
300934G.J.HulzebosRIBREDA
300733R.F.T.YperlaanRILEIDSCHENDAM
300883A.J.N.E.JansenRIVLIJMEN
211973I.F.deJongRI BecORANJESTAD
300888R.M.JongejanRIVOORBURG
300637J.A.JurriënsRIDOETINCHEM
105694P.H.J.van derKampRIHAARLEM
300988T.KarelseRIBRAUWEILER
300577B.F.KerseboomRIAPELDOORN
301142A.J.M.KintRIROTTERDAM
300608A.E.KneefelRICULEMBORG
300552D.J.F.KnegtRIAMERSFOORT
300913F.J.J.KoremanRIZEVENBERGEN
302106ir. drs.D.J.A.KootRI RE CDPODORDRECHT
300894L.H.deKortMBA MIM RIWASPIK
300553J.H.A.KroezeRIAMERSFOORT
211897P.T.deKruijfRIHOUTEN
300610J.A.LangelaanRIDE LIER
301170L.W.A.vanLareBEd RIVENRAY
105115P.T.M.LemmenRIGELEEN
211333ing.R.J.B.LensinkRIHATTEM
300054P.LesterhuisMBA RIGOUDA
300938C.H.M.Lutterman-BaarsRIEEMNES
114575L.MaaswinkelRIDORDRECHT
300616P.W.van derMarelRIDELFT
104654J.H.MattoRIKRIMPEN AAN DEN IJSSEL
300010drs.O.J.van derMeerRIDORDRECHT
302104ing.H.A.MeertensBICT MBA RIZOETERMEER
301549ing.R.MeilofRINIEUWEGEIN
211889G.M.W.J.MelissenRIROOSENDAAL
300854ing.R.MeulenbroekMSc AC RITILBURG
300806M.MolRIRODEN
300753T.W.G.E.vanMollRIMAASBRACHT
300871H.MonsterRIVARSSEVELD
104493T.O.MosCISA RE RIBODEGRAVEN
300707O.E.deMyttenaereRIHOOGKARSPEL
110448N.C.NassRIDEN HAAG
104521R.M.van denNieuwendijkRIHOENDERLOO
300989E.NooterRIWAALRE
300677ing.A.vanNuilRIHARDENBERG
300670S.A.Oedayrajsingh VarmaRIRODEN
300920R.PluggeRIZOETERMEER
105511ing.C.D.J.M.van derPolRISCHIJNDEL
300807P.W.B.van derPuylRIROOSENDAAL
300509R.J.RaatsRI CPMAMSTERDAM
300701drs.R.J.ReedijkRIHILVERSUM
211959H.B.ReinhoudtRIBERGEN
300822R.RensenRI'S-GRAVENZANDE
300550W.C.P.deRooijRIALPHEN AAN DEN RIJN
300696F.J.M.RopsRIHENGELO
300571E.deRuijterRIAMSTERDAM-ZUIDOOST
106585drs.R.S.SchaapRIAMSTERDAM
300924dr.P.J.A.M.ScharpffRIZOETERWOUDE
300756B.ScheepmakerRIMALDEN
300862P.W.A.SchellRIURMOND
300635A.ShahimRIDIEMEN
300665P.A.L.SilkensRIGREVENBICHT
300966J.SmitsRICH6006 LUZERN
114933H.W.SoutendijkRILEKKERKERK
300767drs. ing.J.A.vanSteenderenRINIEUWEGEIN
300578M.SteensmaRIAPELDOORN
300007ing.G.E.SteuselMBA RIDUIVEN
300573H.StolleRIAMSTERDAM
300792R.D.P.StolpRIPURMEREND
300740dr. ir.E.P.TammingaRI BIZWOLLE
300819F.J.TimmerMBA RIROZENBURG
300875J.M.H.TimmermansRIVEGHEL
300730R.TolRILEIDERDORP
RI210037P.N.TolenRIHEDEL
210619ing.T.UbertRIDEN HAAG
300800T.VeenemaRIRHENEN
300706G.van deVenRIHOOFDDORP
300780dr.M.B.M.van derVenRIOISTERWIJK
300833W.G.M.VerberneRI'S-HERTOGENBOSCH
300719P.C.VermaireRIKAPELLE
300868R.A.G.VerschurenRIUTRECHT
300556M.van derVetRIAMERSFOORT
300695T.C.VisserRIHENDRIK-IDO-AMBACHT
211922J.M.J.vanVlodropmim, RISITTARD
114239C.W.deVosRI'S-HEER-ABTSKERKE
300759J.deVriesRIMIJNSHEERENLAND
300891P.van derWalRIVOORSCHOTEN
300702H.R.WaltersRIHILVERSUM
211298ing.H.WesteinRIHOEVELAKEN
33026G.J.M.WillemseRIEERSEL
300939ing.L.I.deWiltRIETTEN-LEUR
300967drs. ing.J.C.vanWinkelRIEFFRETIKON
300599A.J.deWitRIBREDA
300931W.J.ZoetRIZWOLLE
106314M.ZondervanRIS GRAVENHAGE
300785D.L.ZwartRIOUD-BEIJERLAND
300600J.vanZwietenRIBREDA

De nieuwe certificaten worden momenteel voorbereid en na de ALV verstrekt aan de RI’s.
Het register is actueel en leidend. 

De in dit bestand opgenomen Register Informatici (RI) maken daarmee kenbaar dat hun kennis en ervaring voldoet aan de voor opname in het register gestelde eisen en dat zij/hij de gedragscode zonder voorbehoud onderschrijft. Hen benaderen met een ander of afgeleide doel is dan ook uitdrukkelijk niet de bedoeling en derhalve ook niet toegestaan.

Een Informaticus in het Register heeft de gedragscode ondertekend. Deze ondertekening houdt ook in dat hij of zij zijn deskundigheid op peil houdt. Dit wordt gemeten aan de hand van de PE punten. Registerinschrijving vergt minimaal 25 PE-punten per jaar. De VRI kan de opgave toetsen. Via de knop hiernaast wordt u naar het gedeelte van de site geleid, waar u uw PE-punten kunt opgeven.

Het bestuur:

Carinke Buiting
Carinke Buiting arts RI

Voorzitter

Mail de voorzitter

Pasfoto Guido Steusel 0685
ing. Guido Steusel MBA RI

Secretaris

Mail de secretaris

Peter Overgoor-site
Peter Overgoor RI

Penningmeester

Mail de penningmeester

Huub Mertens-site
ing. Huub Meertens MBA RI

nieuwe leden en PE controle

Stuur mail

Ondersteuning:

Peter Tolen-site
ing. Peter Tolen RI

Functionaris Gegevensbescherming

Stuur mail