Skip to content
startpagina

Het register voor informatici 
wordt beheerd door de VRI, 

de Vereniging Register voor Informatici.

De Informaticus zal in alle voorkomende gevallen de toepassing van de regels van de Gedragscode voorstaan en uitdragen. De Informaticus stelt zich hierdoor voor iedereen herkenbaar en identificeerbaar op als een integere professional.

startpagina

Nieuws

Ontmoetingen!

Donderdag 29 juni 20:00 uur 

ONLINE De ‘Digitale Spoelkeuken’ is de naam van een methodiek ontwikkeld door PublicSpaces.

 

Lees de nabeschouwingen


VRI start met Tripple A

Als IT professional word je regelmatig geconfronteerd met berichten, situaties of ontwikkelingen die om aandacht vragen. Sinds kort organiseert een aantal Register Informatici (RI) in zo’n situatie een ad hoc (tripleA) overleg met andere RI’s om te de situatie te analyseren en als het mogelijk is op basis van hun verzamelde kennis en ervaring de betrokkenen te adviseren of een alternatief te bieden. In een kleine diverse groep en in één of enkele, vaak online sessies. Meer niet.

Met het onderling ontwikkelen van inzichten, noem het leren, en het delen van het resultaat geven de RI’s invulling aan hun professionaliteit en maatschappelijke betrokkenheid. RI ben je immers niet zo maar.

Meer weten? over het deelnemen in een tripleA actie, hoe je kunt wijzen op een casus, of over het certificeren als RI: stuur een mailtje aan secretaris@vri.nl 

Permanente Educatie 2023

Vergeet u niet uw Permanente Educatie over in te vullen? Ook kunt u de PE 2023 via deze link invullen en online bijhouden
Login via onderstaande link.

AGENDA:

 • Data volgen binnenkort

VRI, als RI’s opnieuw in verbinding! 

Het is een flinke periode erg stil geweest rond de RI’s en de VRI. 

Sinds het begin van het jaar heeft een klein team RI’s het roer van de VRI overgenomen en is er flink wat werk verzet om nieuw leven te blazen in het mooie platform dat de VRI ooit was.

Naast het certificeren was en is kennisdeling (als vakvolwassen IT-ers met elkaar) één van de peilers van de VRI. Ook daar willen we, maar wel gebaseerd op de ideeën en behoeften in 2020, opnieuw mee aan de gang. Door en voor RI’s aansluiten bij een behoefte met actuele inhoud en flinke diepgang. De voorbereidingen voor zo’n eerste bijeenkomst is in volle gang.

Uit een snelle peiling blijkt dat het met peers in gesprek zijn over vraagstukken en ervaringen hoog op het wensenlijstje staat. Bijvoorbeeld in de vorm van intervisie. 

Graag nodigen we u uit om samen met het bestuur die draad weer op te pakken. Op donderdag 26 november komen we virtueel bijeen. Naast een hernieuwde kennismaking en informeel bijpraten willen we dan met Peter Tolen als host onderzoeken of, en in welke vorm we begin 2021 intervisiebijeenkomsten kunnen organiseren. Peter is in 2013 nauw betrokken geweest bij het organiseren van de training voor facilitators en het samenstellen/ondersteunen van de verschillende intervisie groepen. ‘Zijn’ VRI-intervisiegroep in Zaltbommel heeft nog tot eind 2019 doorgedraaid.

Zin om aan te haken? Reageer op dit bericht aan secretaris@vri.nl en geef aan of u er op de 26e november ‘virtueel’ bij bent.

Voor de koffie moet u helaas zelf zorgen. Ik kijk uit naar het weerzien. 

 

Carinke Buiting RI.

PS Ook als u er niet bij kunt/wilt zijn stellen we een reactie erg op prijs! 

De actuele tarieven:

Bewerken
Tarieven 2023 excl. btw incl. btw
Jaarlijkse contributie VRI 250,00 302,50
Jaarlijkse contributie VRI gepensioneerden 100,00 121,00
Jaarlijkse contributie VRI ere-leden 0,00 0,00
Jaarlijkse registerbijdrage RI 125,00 151,25
Jaarlijkse registerbijdrage (V-RI) voor gepensioneerde RI’s 62,50 75,62
Eenmalige* behandelingskosten inschrijving RI 275,00 332,75
Kosten Intervisie voor RI’s en VRI-leden 165,29 200,00
Kosten Intervisie voor niet RI’s/VRI-leden 330,58 400,00

* Behandelingskosten worden gerestitueeerd bij geen toelating

De voordelen van registratie

Het register voor Informatici is opgericht met als doel

 • meer transparantie t.a.v. de vaardigheden van de IT-professional
 • het ondersteunen van de branding van de IT-professional
 • als portaal om competenties te kunnen vergelijken
 • beter inzicht in over/onder aanbod van kwaliteiten
 • het e-CF framework de europese norm voor ICT-competenties, zichtbaar te maken

 

Voordelen voor uw organisatie

Een geregistreerd Informaticus is een verantwoordelijke en toegankelijke expert die in complexe ICT projecten kan bijdragen aan duurzame en transparante oplossingen. Een Informaticus in het register is een professional die zichtbaar integer is. Deze professional werkt conform de gedragsregels. Hij of zij is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als RI en zal zich daarnaar gedragen. Het register is uw zekerheid.

De Gedragscode van het register

De gedragscode kent vijf uitgangspunten:

 • (Des)kundigheid: Een Register Informaticus zal altijd kunnen motiveren waarom hij een opdracht goed denkt uit te kunnen voeren. Daarbij moet hij naast zijn opleiding en vaardigheden ook kunnen aantonen hoe hij inhoudelijk te werk gaat en vooral hoe hij de belangen van de opdrachtgever en overige belanghebbenden (stakeholders) gaat behartigen. De RI ontwikkelt zich continu op zijn vakgebied. Er mag dus van hem worden verwacht dat hij een duidelijk –en begrijpelijk– kader aanreikt, waarbinnen hij zijn werkzaamheden uitvoert. De RI heeft zichzelf ertoe verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over zijn persoonlijke educatie. De opgave wordt periodiek gecontroleerd en wanneer de RI niet voldoende aan deze permanente educatie heeft gedaan, wordt hij erop aangesproken om dat alsnog te doen. Wanneer de RI daaraan geen gevolg geeft zal deze de titel afgenomen worden.

 • Betrouwbaarheid: Een RI maakt zijn afspraken waar. Vooral op het gebied van integriteit en geheimhouding. Zo kan de RI optreden als vertrouwd persoon.

 • Zorgvuldigheid: Een RI houdt in alle redelijkheid rekening met wensen, verwachtingen, rechten en belangen van alle betrokkenen. De RI is in staat om van elk aspect van elke overweging of beslissing de (bij) effecten aan te geven. Zorgvuldigheid houdt bovendien in dat de RI terughoudend is in het geven van oordelen over personen.

 • Professionele onafhankelijkheid: De RI zal in zijn adviesrelatie zijn (des)kundigheid onbelemmerd en naar beste kunnen en weten aanwenden om daarbij (de schijn) van belangenverstrengeling te voorkomen.

 • Collegialiteit: De RI onderhoudt professionele contacten met zijn collega’s en maakt zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie. De RI’s onthouden zich van negatieve uitingen over een andere RI maar wijzen elkaar op de gedragscode.

De code is van toepassing voor alle Informatici in het Register 

Meer Informatie?

De VRI

De missie, visie, historie en het bestuur

Het Register

zoek professional op naam of registratienummer.

Gedragscode

De complete gedragscode van het register

Documenten

Download links voor de documenten

RI en e-CF

Europese norm voor de IT professionals

De VRI

schema organisatie

De VRI is de schema- en registerhouder voor alle geregistreerde informatici. Het College van Belanghebbenden (CvB) wordt vanuit de vereniging gefaciliteerd. 

Historie

 • In 1984 opgericht als Vereniging van Registerinformatici
 • In 2014 nieuwe statuten goedgekeurd. Daarmee is een belangrijke stap gezet om te komen tot een officiële persoonscertificering volgens ISO 17024, waarbij het register en de belangenvereniging gesplitst moet zijn. De VRI is daarmee ook gewijzigd van belangen organisatie naar registerorganisatie en is de naam gewijzigd in Vereniging Register voor Informatici.

Missie VRI

De VRI wil het register vormen voor professionals in de ICT, om hiermee bij  te dragen aan de herkenbaarheid, borging en verbetering van de kwaliteit en daarmee ook de waardering van professionals in de ICT

Visie VRI

De VRI wil een centrale rol spelen bij het ontwikkelen van een Body of Knowledge voor de beroepsgroep voor informatiekunde en ICT. De VRI publiceert de certificatiestatus van de professionals op haar site, deze is publiek toegankelijk. De VRI zet zich in voor de gedragscode, het actueel houden en het handhaven daarvan, dit om professionals vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, bewustzijn en deskundigheid te laten werken aan hun opdrachten. De VRI speelt een centrale rol bij het leggen van contacten met nationale en Internationale organisaties waarin zij de belangen van de beroepsgroep Internationale vertegenwoordigt. De VRI is gesprekspartner in de driehoek van Bedrijfsleven, Onderwijs en Overheid

Het Register, RI en e-Competence

startpagina

Het Register

In het openbare deel van het register kunt u enkel gericht op naam of vestigingsplaats zoeken!
RI-nummerTitels voorVoorlettersTussenvoegselsAchternaamTitels achterWoonplaats
300926W.J.AlevaRIZWOLLE
300809ing.B.M.AlibaksRI BASc.EdROTTERDAM
300932H.C.B.AntesRIALPHEN AAN DEN RIJN
300810P.W.R.AnthonijszRIROTTERDAM
300609P.F.J.M.ArkesteijnRIDE LIER
106178T.BakkerRE RI CISM CISABREUKELEN
300790F.A.BalemansRIPRINSENBEEK
300878G.A.C.E.BaltessenRIVENRAY
300925J.B.T.M.vanBeekRIZWIJNDRECHT
300613C.M.A.terBeekRIDELDEN
211887H.J.BeerlingRI BICTHENGELO
300728drs.J.T.van denBergRILEIDEN
300928R.G.BerkhofRIZWOLLE
114070drs. ing.B.deBestRIZOETERMEER
104222A.J.M.BeulensRIZEVENBERGEN
300813T.W.J.J.FBeyersRIROTTERDAM
300587H.J.A.BiemansMsc RI CISABERGEIJK
300729drs. ing.R.R.M.BlikmanRILEIDEN
300895J.S.deBoedRIWASSENAAR
300904J.A.W.M.BogersRIWOENSDRECHT
106820ing.R.A.H.van denBoogaardRIEINDHOVEN
300859T.C.BrammeijerRIUITHOORN
300639W.BrandenburgRIDRONTEN
113607M.W.deBreedRE RI CISA CISSWOERDEN
211962H.J.J.deBreetRIAMSTELVEEN
RI2190Ing.J.R.H.BremerRIGORINCHEM
114168ing.H.C.BrillemanCIP RI CRISCMAARSSEN
211854drs.W.L.BronsgeestRIVEENENDAAL
300622M.A.BruijnRIDEN HAAG
300944drs.C.I.C.M.BuitingRITILBURG
100524A.F.BuurmanRIEMST
300697M.J.H.C.vanCannRIHERKENBOSCH
300835A.M.C.ClarijsRISITTARD
300899M.H.CoenraadRIWIJCHEN
300548G.J.CornetRIVEENENDAAL
101922J.P.H.M.CuppenRIVENLO
106348E.M.G.CurfsRIVALKENBURG LB
300751L.A.vanDieterenRI MBAMAARSSEN
101240A.J.H.vanDijkRI CMCAMSTERDAM
300606M.F.H.DixRIAMERSFOORT
300743L.H.M.T.DohmenRILINNE
300979F.P.M.vanEedenRILEIDEN
300657P.R.EggertRIENSCHEDE
211891ing.E.H.EileringRILELYSTAD
300504P.J.M.vanErpBSc RISITTARD
211900P.J.vanEsRIHOUTEN
14118J.FestenRIUDENHOUT
108058mr.J.A.FrederikRI CMCUTRECHT
300640ing.A.A.M.vanGaalRIDRUNEN
301083R.deGelderRIZEVENAAR
302100J.M.M.GerardsMSc RIDEN HAAG
211884ing.D.van derGeugtenRIVUGHT
105660drs.R.A.S.deGeusRIALMERE
106081B.J.GlashouwerRE RI CISAWAARLAND
300584G.GrijpinkRI RE MSc CISA CISSP CISMCALLANTSOOG
300699R.C.F.GroenendijkRIHILVARENBEEK
300539K.GroeneveldRIALMELO
300659R.G.GrouveRIENTER
211928H.C.GrundelRIALMERE
300842T.deHaanRISPANNUM
211920G.C.P.van derHaarRIWOGNUM
300629O.HalfhideRIDEN HAM
3244R.HamRILEUSDEN
300841J.L.A.M.vanHapertRISON
211974ing.W.D.HazenbergMBA Eur Ing RIKROPSWOLDE
100967E.M.HeertjeRIUITHOORN
300761P.J.denHeldRIMONSTER
300762A.J.H.vanHeugtenMBI RIMONTFORT
211905drs.E.Y.HeydenrijkRIGRONINGEN
300510A.M.HilsumRIAMSTERDAM
302105H.HoexRIVENRAY
300636ing.J.G.M.HofhuisRI RE EMITADIEPENVEEN
103045J.HonkoopBI RISOEST
300537P.van derHorstRIABBENES
300700D.J.C.van derHovenRINIEUWSTADT
302101S.R.IskandaraniRIGRONINGEN
300883A.J.N.E.JansenRIVLIJMEN
211973I.F.deJongRI BecORANJESTAD
300478J.J.JongRILUTJEBROEK
300888R.M.JongejanRIVOORBURG
300637J.A.JurriënsRIDOETINCHEM
301142A.J.M.KintRIROTTERDAM
300608A.E.KneefelRICULEMBORG
300552D.J.F.KnegtRIAMERSFOORT
302106ir. drs.D.J.A.KootRI RE CDPODORDRECHT
300913F.J.J.KoremanRIZEVENBERGEN
300894L.H.deKortMBA MIM RIWASPIK
300553J.H.A.KroezeRIAMERSFOORT
211897P.T.deKruijfRIHOUTEN
300610J.A.LangelaanRIDE LIER
301170L.W.A.vanLareBEd RIVENRAY
105115P.T.M.LemmenRIGELEEN
211333ing.R.J.B.LensinkRIHATTEM
300938C.H.M.Lutterman-BaarsRIEEMNES
114575L.MaaswinkelRIDORDRECHT
300616P.W.van derMarelRIDELFT
104654J.H.MattoRIKRIMPEN AAN DEN IJSSEL
300010drs.O.J.van derMeerRIDORDRECHT
302104ing.H.A.MeertensBICT MBA RIZOETERMEER
301549ing.R.MeilofRINIEUWEGEIN
211889G.M.W.J.MelissenRIROOSENDAAL
300806M.MolRIRODEN
300753T.W.G.E.vanMollRIMAASBRACHT
300871H.MonsterRIVARSSEVELD
104493T.O.MosCISA RE RIBODEGRAVEN
300707O.E.deMyttenaereRIHOOGKARSPEL
110448N.C.NassRIDEN HAAG
104521R.M.van denNieuwendijkRIHOENDERLOO
300989E.NooterRIWAALRE
300677ing.A.vanNuilRIHARDENBERG
300670S.A.Oedayrajsingh VarmaRIRODEN
15156P.A.E.A.OvergoorRIVUGHT
300920R.PluggeRIZOETERMEER
105511ing.C.D.J.M.van derPolRISCHIJNDEL
300807P.W.B.van derPuylRIROOSENDAAL
300509R.J.RaatsRI CPMAMSTERDAM
300701drs.R.J.ReedijkRIHILVERSUM
211959H.B.ReinhoudtRIBERGEN
300822R.RensenRI'S-GRAVENZANDE
302107Ing.S.V.RietveldBICT RIBARNEVELD
300550W.C.P.deRooijRIALPHEN AAN DEN RIJN
300696F.J.M.RopsRIHENGELO
300571E.deRuijterRIAMSTERDAM-ZUIDOOST
106585drs.R.S.SchaapRIAMSTERDAM
300924dr.P.J.A.M.ScharpffRIZOETERWOUDE
300756B.ScheepmakerRIMALDEN
300862P.W.A.SchellRIURMOND
300635A.ShahimRIABCOUDE
300665P.A.L.SilkensRIGREVENBICHT
300966J.SmitsRICH6006 LUZERN
114933H.W.SoutendijkRILEKKERKERK
300767drs. ing.J.A.vanSteenderenRINIEUWEGEIN
300578M.SteensmaRIAPELDOORN
300007ing.G.E.SteuselMBA RIDUIVEN
300573H.StolleRIAMSTERDAM
300792R.D.P.StolpRIPURMEREND
300740dr. ir.E.P.TammingaRI BIZWOLLE
300819F.J.TimmerMBA RIROZENBURG
300875J.M.H.TimmermansRIVEGHEL
300730R.TolRILEIDERDORP
RI210037P.N.TolenRIHEDEL
210619ing.T.UbertRIDEN HAAG
300780dr.M.B.M.van derVenRIOISTERWIJK
300833W.G.M.VerberneRI'S-HERTOGENBOSCH
300719P.C.VermaireRIKAPELLE
300868R.A.G.VerschurenRIUTRECHT
300556M.van derVetRIAMERSFOORT
300695T.C.VisserRIHENDRIK-IDO-AMBACHT
211922J.M.J.vanVlodropmim, RISITTARD
114239C.W.deVosRI'S-HEER-ABTSKERKE
300759J.deVriesRIMIJNSHEERENLAND
300891P.van derWalRIVOORSCHOTEN
300702H.R.WaltersRIHILVERSUM
31461M.WeinansRI
211298ing.H.WesteinRIHOEVELAKEN
33026G.J.M.WillemseRIEERSEL
300939ing.L.I.deWiltRIETTEN-LEUR
300967drs. ing.J.C.vanWinkelRIEFFRETIKON
302108Ing.H.deWitMBA, DPO, RIZWAAG
300733R.F.T.YperlaanRILEIDSCHENDAM
300931W.J.ZoetRIZWOLLE
106314M.ZondervanRIS GRAVENHAGE
300785D.L.ZwartRIOUD-BEIJERLAND
300600J.vanZwietenRIBREDA

De nieuwe certificaten worden momenteel voorbereid en na de ALV verstrekt aan de RI’s.
Het register is actueel en leidend. 

De in dit bestand opgenomen Register Informatici (RI) maken daarmee kenbaar dat hun kennis en ervaring voldoet aan de voor opname in het register gestelde eisen en dat zij/hij de gedragscode zonder voorbehoud onderschrijft. Hen benaderen met een ander of afgeleide doel is dan ook uitdrukkelijk niet de bedoeling en derhalve ook niet toegestaan.

Indien iemand zich bij u kenbaar maakt als Register Informaticus terwijl zij of hij hier niet wordt vermeld, wordt u nadrukkelijk verzocht dit kenbaar te maken aan pe@vri.nl.

Een Informaticus in het Register heeft de gedragscode ondertekend. Deze ondertekening houdt ook in dat hij of zij zijn deskundigheid op peil houdt. Dit wordt gemeten aan de hand van de PE punten. Registerinschrijving vergt minimaal 25 PE-punten per jaar. De VRI kan de opgave toetsen. Via de knop hiernaast wordt u naar het gedeelte van de site geleid, waar u uw PE-punten kunt opgeven.

Het bestuur:

Peter Overgoor-site
Peter Overgoor RI

Voorzitter

Mail de voorzitter

Pasfoto Guido Steusel 0685
ing. Guido Steusel MBA RI

Secretaris

Mail de secretaris

Huub Mertens-site
ing. Huub Meertens MBA RI

Penningmeester

Mail de penningmeester

Leon Dohmen 6
Leon Dohmen

nieuwe leden en PE controle

Stuur mail

Ondersteuning:

Peter Tolen-site
ing. Peter Tolen RI

Functionaris Gegevensbescherming

Stuur mail