Skip to content
startpagina

Het register voor informatici 
wordt beheerd door de VRI, 

de Vereniging Register voor Informatici.

De Informaticus zal in alle voorkomende gevallen de toepassing van de regels van de Gedragscode voorstaan en uitdragen. De Informaticus stelt zich hierdoor voor iedereen herkenbaar en identificeerbaar op als een integere professional.

startpagina

Nieuws

Tussentijdse virtuele ALV en wel op 8 december 20:00-20:20

De reguliere ALV is gepland op 23 maart 2023, maar in verband met een voorgenomen bestuurswisseling is dit de voorlopige agenda.

 1. Ontvangst
 2. Voorgenomen bestuurswisselingen per 1-1-2023
 • Carinke Buiting treedt af als voorzitter
 • Peter Overgoor wisselt van rol van penningmeester naar voorzitter
 • Huub Meertens wisselt van rol van PE functionaris  naar penningmeester
 • Leon Dohmen treedt toe in het bestuur als PE functionaris (wordt in stemming gebracht).

Ter kennisgeving:

 • Voor 2023 zoeken we nog twee kandidaten voor de kas-commissie, de heer H. Potasse en  J. van Steenderen zullen formeel aftreden.

3. Sluiting

VRI start met Tripple A

Als IT professional word je regelmatig geconfronteerd met berichten, situaties of ontwikkelingen die om aandacht vragen. Sinds kort organiseert een aantal Register Informatici (RI) in zo’n situatie een ad hoc (tripleA) overleg met andere RI’s om te de situatie te analyseren en als het mogelijk is op basis van hun verzamelde kennis en ervaring de betrokkenen te adviseren of een alternatief te bieden. In een kleine diverse groep en in één of enkele, vaak online sessies. Meer niet.

Met het onderling ontwikkelen van inzichten, noem het leren, en het delen van het resultaat geven de RI’s invulling aan hun professionaliteit en maatschappelijke betrokkenheid. RI ben je immers niet zo maar.

Meer weten? over het deelnemen in een tripleA actie, hoe je kunt wijzen op een casus, of over het certificeren als RI: stuur een mailtje aan secretaris@vri.nl 

Permanente Educatie 2021

Vergeet u niet uw Permanente Educatie over 2021 in te vullen? Ook kunt u de PE 2022 invullen of hier online bijhouden
Login via onderstaande link.

Oud-voorzitter Erik-Jan Boon van Ostade RI overleden

Het bestuur heeft kennisgenomen van het trieste bericht dat Erik-Jan Boon van Ostade op 7 december 2022 is overleden. Erik-Jan was sinds 2004 Registerinformaticus en is meer dan 10 jaar actief betrokken geweest bij de vereniging; in eerste instantie als lid van de Commissie van Voordracht & Toetsing (CVT) en later als voorzitter.

Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden, familie, collega’s, vrienden en andere betrokkenen.Wij wensen eenieder veel sterkte met dit verlies.

Namens het bestuur,
Peter Overgoor RI

Nabeschouwing vri ontmoeting 01-12-2022

Normalized Systems Theory

Prof. dr. Jan Verelst nam ons mee in de achtergrond van Normalized Systems Theory. De theorie is niet nieuw en begonnen met een droom in 1968 (Doug McIlroy). Maar de vertaling van theorie naar praktijk is niet altijd makkelijk, detheorie begrijpen is best een uitdaging hoewel deze slechts 4 eenvoudige principes kent:

• Separation of concerns;
• Data version transparency;
• Action version transparency;
• Separation of state.

Allemaal principes om software, eenvoudig te kunnen laten evolueren, flexibel en eeuwig jong te houden.

Ook de vier dimensies of change and control passeerden de revue en de meta-circulaire architectuur waarbij we eindigden met een interactieve vragenronde.

Concluderend kunnen we stellen dat NST nog niet mainstream is, maar gelukkig zijn er partijen zoals NSX (https://normalizedsystems.org/) die bedrijven kunnen helpen met de praktische vertaling, want de voordelen van deze methode om software jong te houden zijn evident.

nabeschouwing Vri ontmoeting 17 november 2022 (virtueel)

Federated Learning

Een boeiende ontmoeting hadden we met de VRI op 17 november, Tim Pijl van Finaps nam ons mee in het concept van Federated Learning. Gebruikelijk bij Machine Learning is het centraliseren van de data, maar hoe zit het dan met de privacy, daar biedt Federated Learning  een oplossing. Dit maakt FL bijzonder geschikt voor bijvoorbeeld de zorg.  Er zijn bekende zorg-initiatieven zoals Parelsnoer en Koppl. Maar FL is nog niet mainstream en vraagt extra aandacht en per node daar doen we inner-training en geldt hoe meer data hoe beter.

Een vraag die de revue passeerden: Een verzameling zebra’s is gemiddeld grijs, maar er bestaat geen grijze zebra”. Hoe voorkomen we dit soort ‘blindheid’ in de datamodellen? Het antwoord is terug te vinden in de video.

Een aantal reacties van de deelnemers:

“Hele interessante presentatie. Dank jullie wel.” 
“bedankt. Vernieuwende materie. Zeer welkom.” 
“Bedankt Interessant onderwerp met zeker toekomst”

 

NABESCHOUWING VRI ONTMOETING 27-01-2022

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

kunstmatige intelligentie en de AI-verordening die de Europese Unie in 2025 wil invoeren door Leon Dohmen.

Ruim 20 mensen van de VRI als KNVI namen gisteren deel aan deze virtuele ontmoeting. Naast dit onderwerp waren er ook een aantal leuke inhoudelijke discussies over AI, Ethiek en wetgeving en welke rol we hier al VRI en/of KNVI kunnen hebben. Daarbij was het prettig dat er naast de geïnteresseerden ook een aantal experts deelnamen die dagdagelijks met deze materie bezig zijn, waardoor we naast negatieve praktijkvoorbeelden gelukkig ook een aantal positieve voorbeelden van de inzet van AI konden benoemen. 

Voor wat betreft de AI verordening, zoals al werd aangegeven is dat zeer bijzonder omdat er weinig wetten over technologie zijn. Zie deze link

Ook is er een Self-assesment voor AI en transparantie, maar daar moet u zomaar 8 uur voor uittrekken en goed beslagen voor ten ijs komen.

Andere beschouwingen die de revue passeerden waren: Deugen de meeste mensen (Rutger Bregman) en bias van systemen. Bias is een hardnekkig issue. Inloggen op computers bij een niet nader genoemde instelling  bij dames werkt maar voor 60%  (of is er alleen getest op witte mannen?). Waarmee het stapje naar kwaliteit van data snel was gemaakt.

Kortom een levendige en succesvolle avond die vraagt om een vervolg.

Nabeschouwing VRI Ontmoeting

Kwaliteit van data op 23-09-2021.

Op 23 september 2021 nam Tanja Ubert, hogeschooldocent data engineering en expert digitale onderwijsvernieuwing Hogeschool Rotterdam, ons mee in de wondere wereld van data kwaliteit.
Tanja, als zelfverklaard datanerd, nam ons mee op haar datareis die klein begon maar groots werd door tijdreizen.
Als onwetende reiziger heb ik onderstaande in het oog springende zaken genoteerd.
Tanja vertelde vol flair over Dama, Data Governance en fout marges van data. Ze adviseert het gebruik van het data Quadrant model van Ronald D. Damhof om de juiste beslissingen te nemen, want data is gevaarlijk (How to Lie with Statistics Darrell Huff).

How_to_Lie_with_Statistics
de_on-betrouwbaarheid_van_informatie

Ook nam Tanja ons mee in de 7 stages of grief van shock and denial tot acceptance and hope.
Begin aan de menskant, wat gaat er mee, hoe verzamel je het nu, wat mis je, hoe overbrug je het gat.
Datakwaliteit is dus een issue, garbage-in kun je bestrijden met een taxonomie en bijvoorbeeld natural language of door een beetje bias in te voeren.
People Lie, maar data is de waarheid van dat moment, want de beleving van de kwaliteit van data en de realiteit van de kwaliteit van data kan wezenlijk verschillen.
Voorbeelden van hoe het mis kan gaan is bijvoorbeeld de vloekende en racistische robot van Microsoft. Verder ontdekken we waarom soms de zorg een mirakel branche is, weinig dataprofessionals maar hopen op een wonder.
En heeft u al een datasteward ?
Voor de volledige context kijk nog eens rustig terug naar de slides of bekijk de recording

Nabeschouwing 27 mei 2021

Security en Privacy by Design in Big Data en Analytics

We waren met 20 man (25 aangemeld) en Jan-Joost van Kan begon direct met het wegnemen van een illusie Data is niet het nieuwe goud, data is namelijk alom aanwezig en het neemt continu toe. Jan-Joost nam ons verder mee op de hobbelige weg van Security en Privacy.

Hierbij keken we naar de actualiteit zoals de boete van de gemeente Enschede voor Wi-Fi tracking en de grote datalekken zoals die van de GGD.

We constateren ook hardop dat Privacy slechts een Europees dingetje is, Security is wereldwijd een topic en toch is het zelfs daarmee slecht gesteld.

Ook AI passeert de revue, zoals het feit dat de Europese commissie AI reguleert.

Verder stonden we even stil bij de gezondheidszorg, de patriotact en constateerden we dat we privacy met zijn allen toch ook lastig blijven vinden het werkt soms verstikkend, kortom een goede balans is belangrijk.

Ook de deelnemers lieten zich niet onberoerd met suggesties als het Open Data Initiative en Data subject rights. Wellicht ligt er een mooie rol voor de VRI in het verschiet in het kader van awareness maar hoe kom je dan van inzicht naar actie (vanuit ethisch perspectief als RI). Maar er is een mooie relatie tussen een RI met een gedragscode over de as van netjes met data omgaan.

De avond was te kort het onderwerp maakt de tongen los, we overwegen een vervolg.

Nabeschouwing VRI Ontmoeting 2021

Decarbonisatie digital op 15 april.

Deze eerste ontmoeting voor en door de VRI stond in het kader van decarbonisatie, vanwege de Cornona maatregelen vond deze ontmoeting volledig virtueel plaats.

De spreker Tom IJsselmuiden nam de deelnemende RI’s, VRI-Leden en aspiranten mee in het vraagstuk waarom decarbonisatie een belangrijk thema is. Het onderwerp decarbonisatie hangt nauw samen met het klimaatakkoord om de opwarming van de aarde te limiteren tot 2°C. Om dit te behalen moeten er serieuze acties worden ondernomen om emissies van broeikasgassen te reduceren en dan voornamelijk CO2. 

Presentator Tom IJsselmuiden werkt voor Atos als Net Zero Transformation Consultant. Tom zijn achtergrond is Business en Sustainable Technology & Innovation. In zijn dagelijkse bezigheden helpt Tom klanten om, hun klimaatambities te begrijpen, hun doelen op dit gebied te bepalen en deze waar te maken.

Tom legde aan de hand van 47 slides uit wat de relatie is van decarbonisatie met IT en waarom dit thema voor iedereen belangrijk is. De inhoud ging via de potentiele impact (b.v. een zeeniveau stijging 2 tot bijna 3 meter), langs de grotere veroorzakers, tot wat u en ik als IT’ers er aan kunnen doen middels de drie niveaus/ scopes van invloed. Thema’s als Green IT en Net Zero passeerde de revue wat leidde tot vragen en een interactieve ontmoeting. Tom legde ook uit dat niet alleen CO2 schadelijk is, maar dat er nog veel meer schadelijke gassen zijn, maar dat de impact omgerekend wordt naar CO2 om versnippering van de discussie te voorkomen.

VRI, als RI’s opnieuw in verbinding! 

Het is een flinke periode erg stil geweest rond de RI’s en de VRI. 

Sinds het begin van het jaar heeft een klein team RI’s het roer van de VRI overgenomen en is er flink wat werk verzet om nieuw leven te blazen in het mooie platform dat de VRI ooit was.

Naast het certificeren was en is kennisdeling (als vakvolwassen IT-ers met elkaar) één van de peilers van de VRI. Ook daar willen we, maar wel gebaseerd op de ideeën en behoeften in 2020, opnieuw mee aan de gang. Door en voor RI’s aansluiten bij een behoefte met actuele inhoud en flinke diepgang. De voorbereidingen voor zo’n eerste bijeenkomst is in volle gang.

Uit een snelle peiling blijkt dat het met peers in gesprek zijn over vraagstukken en ervaringen hoog op het wensenlijstje staat. Bijvoorbeeld in de vorm van intervisie. 

Graag nodigen we u uit om samen met het bestuur die draad weer op te pakken. Op donderdag 26 november komen we virtueel bijeen. Naast een hernieuwde kennismaking en informeel bijpraten willen we dan met Peter Tolen als host onderzoeken of, en in welke vorm we begin 2021 intervisiebijeenkomsten kunnen organiseren. Peter is in 2013 nauw betrokken geweest bij het organiseren van de training voor facilitators en het samenstellen/ondersteunen van de verschillende intervisie groepen. ‘Zijn’ VRI-intervisiegroep in Zaltbommel heeft nog tot eind 2019 doorgedraaid.

Zin om aan te haken? Reageer op dit bericht aan secretaris@vri.nl en geef aan of u er op de 26e november ‘virtueel’ bij bent.

Voor de koffie moet u helaas zelf zorgen. Ik kijk uit naar het weerzien. 

 

Carinke Buiting RI.

PS Ook als u er niet bij kunt/wilt zijn stellen we een reactie erg op prijs! 

De actuele tarieven:

Tarieven 2022
excl. btwincl. btw
Jaarlijkse contributie VRI
250,00302,50
Jaarlijkse contributie VRI gepensioneerden100,00
121,00
Jaarlijkse contributie VRI ere-leden
0,00
0,00
Jaarlijkse registerbijdrage RI
125,00
151,25
Jaarlijkse registerbijdrage (V-RI) voor gepensioneerde RI’s
62,50
75,62
Eenmalige behandelingskosten inschrijving RI
275,00
332,75
Kosten Intervisie voor RI’s en VRI-leden
165,29
200,00
Kosten Intervisie voor niet RI’s/VRI-leden
330,58
400,00

De voordelen van registratie

Het register voor Informatici is opgericht met als doel

 • meer transparantie t.a.v. de vaardigheden van de IT-professional
 • het ondersteunen van de branding van de IT-professional
 • als portaal om competenties te kunnen vergelijken
 • beter inzicht in over/onder aanbod van kwaliteiten
 • het e-CF framework de europese norm voor ICT-competenties, zichtbaar te maken

 

Voordelen voor uw organisatie

Een geregistreerd Informaticus is een verantwoordelijke en toegankelijke expert die in complexe ICT projecten kan bijdragen aan duurzame en transparante oplossingen. Een Informaticus in het register is een professional die zichtbaar integer is. Deze professional werkt conform de gedragsregels. Hij of zij is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als RI en zal zich daarnaar gedragen. Het register is uw zekerheid.

De Gedragscode van het register

De gedragscode kent vijf uitgangspunten:

 • (Des)kundigheid: Een Register Informaticus zal altijd kunnen motiveren waarom hij een opdracht goed denkt uit te kunnen voeren. Daarbij moet hij naast zijn opleiding en vaardigheden ook kunnen aantonen hoe hij inhoudelijk te werk gaat en vooral hoe hij de belangen van de opdrachtgever en overige belanghebbenden (stakeholders) gaat behartigen. De RI ontwikkelt zich continu op zijn vakgebied. Er mag dus van hem worden verwacht dat hij een duidelijk –en begrijpelijk– kader aanreikt, waarbinnen hij zijn werkzaamheden uitvoert. De RI heeft zichzelf ertoe verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over zijn persoonlijke educatie. De opgave wordt periodiek gecontroleerd en wanneer de RI niet voldoende aan deze permanente educatie heeft gedaan, wordt hij erop aangesproken om dat alsnog te doen. Wanneer de RI daaraan geen gevolg geeft zal deze de titel afgenomen worden.

 • Betrouwbaarheid: Een RI maakt zijn afspraken waar. Vooral op het gebied van integriteit en geheimhouding. Zo kan de RI optreden als vertrouwd persoon.

 • Zorgvuldigheid: Een RI houdt in alle redelijkheid rekening met wensen, verwachtingen, rechten en belangen van alle betrokkenen. De RI is in staat om van elk aspect van elke overweging of beslissing de (bij) effecten aan te geven. Zorgvuldigheid houdt bovendien in dat de RI terughoudend is in het geven van oordelen over personen.

 • Professionele onafhankelijkheid: De RI zal in zijn adviesrelatie zijn (des)kundigheid onbelemmerd en naar beste kunnen en weten aanwenden om daarbij (de schijn) van belangenverstrengeling te voorkomen.

 • Collegialiteit: De RI onderhoudt professionele contacten met zijn collega’s en maakt zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie. De RI’s onthouden zich van negatieve uitingen over een andere RI maar wijzen elkaar op de gedragscode.

De code is van toepassing voor alle Informatici in het Register 

Meer Informatie?

De VRI

De missie, visie, historie en het bestuur

Het Register

zoek professional op naam of registratienummer.

Gedragscode

De complete gedragscode van het register

Documenten

Download links voor de documenten

RI en e-CF

Europese norm voor de IT professionals

De VRI

schema organisatie

De VRI is de schema- en registerhouder voor alle geregistreerde informatici. Het College van Belanghebbenden (CvB) wordt vanuit de vereniging gefaciliteerd. 

Historie

 • In 1984 opgericht als Vereniging van Registerinformatici
 • In 2014 nieuwe statuten goedgekeurd. Daarmee is een belangrijke stap gezet om te komen tot een officiële persoonscertificering volgens ISO 17024, waarbij het register en de belangenvereniging gesplitst moet zijn. De VRI is daarmee ook gewijzigd van belangen organisatie naar registerorganisatie en is de naam gewijzigd in Vereniging Register voor Informatici.

Missie VRI

De VRI wil het register vormen voor professionals in de ICT, om hiermee bij  te dragen aan de herkenbaarheid, borging en verbetering van de kwaliteit en daarmee ook de waardering van professionals in de ICT

Visie VRI

De VRI wil een centrale rol spelen bij het ontwikkelen van een Body of Knowledge voor de beroepsgroep voor informatiekunde en ICT. De VRI publiceert de certificatiestatus van de professionals op haar site, deze is publiek toegankelijk. De VRI zet zich in voor de gedragscode, het actueel houden en het handhaven daarvan, dit om professionals vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, bewustzijn en deskundigheid te laten werken aan hun opdrachten. De VRI speelt een centrale rol bij het leggen van contacten met nationale en Internationale organisaties waarin zij de belangen van de beroepsgroep Internationale vertegenwoordigt. De VRI is gesprekspartner in de driehoek van Bedrijfsleven, Onderwijs en Overheid

Het Register, RI en e-Competence

startpagina

Het Register

In het openbare deel van het register kunt u enkel gericht op naam of vestigingsplaats zoeken!
RI-nummerTitels voorVoorlettersTussenvoegselsAchternaamTitels achterWoonplaats
RI210037P.N.TolenRIHEDEL
302108Ing.H.deWitBSc RIZWAAG
302107Ing.S.V.RietveldBICT RIBARNEVELD
302106ir. drs.D.J.A.KootRI RE CDPODORDRECHT
302105H.HoexRIVENRAY
302104ing.H.A.MeertensBICT MBA RIZOETERMEER
302100J.M.M.GerardsMSc RIDEN HAAG
301549ing.R.MeilofRINIEUWEGEIN
301170L.W.A.vanLareBEd RIVENRAY
301142A.J.M.KintRIROTTERDAM
301083R.deGelderRIZEVENAAR
300989E.NooterRIWAALRE
300979F.P.M.vanEedenRILEIDEN
300967drs. ing.J.C.vanWinkelRIEFFRETIKON
300966J.SmitsRICH6006 LUZERN
300944drs.C.I.C.M.BuitingRITILBURG
300939ing.L.I.deWiltRIETTEN-LEUR
300938C.H.M.Lutterman-BaarsRIEEMNES
300932H.C.B.AntesRIALPHEN AAN DEN RIJN
300931W.J.ZoetRIZWOLLE
300928R.G.BerkhofRIZWOLLE
300926W.J.AlevaRIZWOLLE
300925J.B.T.M.vanBeekRIZWIJNDRECHT
300924dr.P.J.A.M.ScharpffRIZOETERWOUDE
300920R.PluggeRIZOETERMEER
300913F.J.J.KoremanRIZEVENBERGEN
300904J.A.W.M.BogersRIWOENSDRECHT
300899M.H.CoenraadRIWIJCHEN
300895J.S.deBoedRIWASSENAAR
300894L.H.deKortMBA MIM RIWASPIK
300891P.van derWalRIVOORSCHOTEN
300888R.M.JongejanRIVOORBURG
300883A.J.N.E.JansenRIVLIJMEN
300878G.A.C.E.BaltessenRIVENRAY
300875J.M.H.TimmermansRIVEGHEL
300871H.MonsterRIVARSSEVELD
300868R.A.G.VerschurenRIUTRECHT
300862P.W.A.SchellRIURMOND
300859T.C.BrammeijerRIUITHOORN
300842T.deHaanRISPANNUM
300841J.L.A.M.vanHapertRISON
300835A.M.C.ClarijsRISITTARD
300833W.G.M.VerberneRI'S-HERTOGENBOSCH
300822R.RensenRI'S-GRAVENZANDE
300819F.J.TimmerMBA RIROZENBURG
300813T.W.J.J.FBeyersRIROTTERDAM
300810P.W.R.AnthonijszRIROTTERDAM
300809ing.B.M.AlibaksRI BASc.EdROTTERDAM
300807P.W.B.van derPuylRIROOSENDAAL
300806M.MolRIRODEN
300792R.D.P.StolpRIPURMEREND
300790F.A.BalemansRIPRINSENBEEK
300785D.L.ZwartRIOUD-BEIJERLAND
300780dr.M.B.M.van derVenRIOISTERWIJK
300767drs. ing.J.A.vanSteenderenRINIEUWEGEIN
300762A.J.H.vanHeugtenMBI RIMONTFORT
300761P.J.denHeldRIMONSTER
300759J.deVriesRIMIJNSHEERENLAND
300756B.ScheepmakerRIMALDEN
300753T.W.G.E.vanMollRIMAASBRACHT
300751L.A.vanDieterenRI MBAMAARSSEN
300743L.H.M.T.DohmenRILINNE
300740dr. ir.E.P.TammingaRI BIZWOLLE
300733R.F.T.YperlaanRILEIDSCHENDAM
300730R.TolRILEIDERDORP
300729drs. ing.R.R.M.BlikmanRILEIDEN
300728drs.J.T.van denBergRILEIDEN
300719P.C.VermaireRIKAPELLE
300707O.E.deMyttenaereRIHOOGKARSPEL
300702H.R.WaltersRIHILVERSUM
300701drs.R.J.ReedijkRIHILVERSUM
300700D.J.C.van derHovenRINIEUWSTADT
300699R.C.F.GroenendijkRIHILVARENBEEK
300697M.J.H.C.vanCannRIHERKENBOSCH
300696F.J.M.RopsRIHENGELO
300695T.C.VisserRIHENDRIK-IDO-AMBACHT
300677ing.A.vanNuilRIHARDENBERG
300670S.A.Oedayrajsingh VarmaRIRODEN
300665P.A.L.SilkensRIGREVENBICHT
300659R.G.GrouveRIENTER
300657P.R.EggertRIENSCHEDE
300640ing.A.A.M.vanGaalRIDRUNEN
300639W.BrandenburgRIDRONTEN
300637J.A.JurriënsRIDOETINCHEM
300636ing.J.G.M.HofhuisRI RE EMITADIEPENVEEN
300635A.ShahimRIDIEMEN
300629O.HalfhideRIDEN HAM
300622M.A.BruijnRIDEN HAAG
300616P.W.van derMarelRIDELFT
300613C.M.A.terBeekRIDELDEN
300610J.A.LangelaanRIDE LIER
300609P.F.J.M.ArkesteijnRIDE LIER
300608A.E.KneefelRICULEMBORG
300606M.F.H.DixRIAMERSFOORT
300600J.vanZwietenRIBREDA
300599A.J.deWitRIBREDA
300587H.J.A.BiemansMsc RI CISABERGEIJK
300584G.GrijpinkRI RE MSc CISA CISSP CISMCALLANTSOOG
300578M.SteensmaRIAPELDOORN
300573H.StolleRIAMSTERDAM
300571E.deRuijterRIAMSTERDAM-ZUIDOOST
300556M.van derVetRIAMERSFOORT
300553J.H.A.KroezeRIAMERSFOORT
300552D.J.F.KnegtRIAMERSFOORT
300550W.C.P.deRooijRIALPHEN AAN DEN RIJN
300548G.J.CornetRIVEENENDAAL
300539K.GroeneveldRIALMELO
300537P.van derHorstRIABBENES
300510A.M.HilsumRIAMSTERDAM
300509R.J.RaatsRI CPMAMSTERDAM
300504P.J.M.vanErpBSc RISITTARD
300010drs.O.J.van derMeerRIDORDRECHT
300007ing.G.E.SteuselMBA RIDUIVEN
211974ing.W.D.HazenbergMBA Eur Ing RIKROPSWOLDE
211973I.F.deJongRI BecORANJESTAD
211959H.B.ReinhoudtRIBERGEN
211928H.C.GrundelRIALMERE
211922J.M.J.vanVlodropmim, RISITTARD
211920G.C.P.van derHaarRIWOGNUM
211905drs.E.Y.HeydenrijkRIGRONINGEN
211900P.J.vanEsRIHOUTEN
211897P.T.deKruijfRIHOUTEN
211891ing.E.H.EileringRILELYSTAD
211889G.M.W.J.MelissenRIROOSENDAAL
211887H.J.BeerlingRI BICTHENGELO
211884ing.D.van derGeugtenRIVUGHT
211854drs.W.L.BronsgeestRIVEENENDAAL
211333ing.R.J.B.LensinkRIHATTEM
211298ing.H.WesteinRIHOEVELAKEN
210619ing.T.UbertRIDEN HAAG
114933H.W.SoutendijkRILEKKERKERK
114575L.MaaswinkelRIDORDRECHT
114239C.W.deVosRI'S-HEER-ABTSKERKE
114168ing.H.C.BrillemanCIP RI CRISCMAARSSEN
114070drs. ing.B.deBestRIZOETERMEER
113607M.W.deBreedRE RI CISA CISSWOERDEN
110448N.C.NassRIDEN HAAG
108058mr.J.A.FrederikRI CMCUTRECHT
106820ing.R.A.H.van denBoogaardRIEINDHOVEN
106585drs.R.S.SchaapRIAMSTERDAM
106348E.M.G.CurfsRIVALKENBURG LB
106314M.ZondervanRIS GRAVENHAGE
106178T.BakkerRE RI CISM CISABREUKELEN
106081B.J.GlashouwerRE RI CISAWAARLAND
105660drs.R.A.S.deGeusRIALMERE
105511ing.C.D.J.M.van derPolRISCHIJNDEL
105115P.T.M.LemmenRIGELEEN
104654J.H.MattoRIKRIMPEN AAN DEN IJSSEL
104521R.M.van denNieuwendijkRIHOENDERLOO
104493T.O.MosCISA RE RIBODEGRAVEN
104222A.J.M.BeulensRIZEVENBERGEN
103045J.HonkoopBI RISOEST
101922J.P.H.M.CuppenRIVENLO
101240A.J.H.vanDijkRI CMCAMSTERDAM
100967E.M.HeertjeRIUITHOORN
100524A.F.BuurmanRIEMST
33026G.J.M.WillemseRIEERSEL
14118J.FestenRIUDENHOUT
3244R.HamRILEUSDEN
302101S.R.IskandaraniRIGRONINGEN
300478J.J.JongRILUTJEBROEK
211962H.J.J.deBreetRIAMSTELVEEN
31461M.WeinansRI
15156P.A.E.A.OvergoorRIVUGHT

De nieuwe certificaten worden momenteel voorbereid en na de ALV verstrekt aan de RI’s.
Het register is actueel en leidend. 

De in dit bestand opgenomen Register Informatici (RI) maken daarmee kenbaar dat hun kennis en ervaring voldoet aan de voor opname in het register gestelde eisen en dat zij/hij de gedragscode zonder voorbehoud onderschrijft. Hen benaderen met een ander of afgeleide doel is dan ook uitdrukkelijk niet de bedoeling en derhalve ook niet toegestaan.

Een Informaticus in het Register heeft de gedragscode ondertekend. Deze ondertekening houdt ook in dat hij of zij zijn deskundigheid op peil houdt. Dit wordt gemeten aan de hand van de PE punten. Registerinschrijving vergt minimaal 25 PE-punten per jaar. De VRI kan de opgave toetsen. Via de knop hiernaast wordt u naar het gedeelte van de site geleid, waar u uw PE-punten kunt opgeven.

Het bestuur:

Carinke Buiting
Carinke Buiting arts RI

Voorzitter

Mail de voorzitter

Pasfoto Guido Steusel 0685
ing. Guido Steusel MBA RI

Secretaris

Mail de secretaris

Peter Overgoor-site
Peter Overgoor RI

Penningmeester

Mail de penningmeester

Huub Mertens-site
ing. Huub Meertens MBA RI

nieuwe leden en PE controle

Stuur mail

Ondersteuning:

Peter Tolen-site
ing. Peter Tolen RI

Functionaris Gegevensbescherming

Stuur mail