1e bijeenkomst VRI voor College van Belanghebbende

Vrijdag 27 mei werd in Gorinchem de eerste bijeenkomst gehouden over het vormgeven van het CvB voor de bedrijfstak Informatici. Op het programma kwamen aan de orde het nut van de CvB, het d-CF en de onafhankelijke beroepsnorm. Gastheren  Jos Timmermans en Harry de Breet ontvingen namens het VRI: Maarten Dolf – Desertine, Petra Hendriksen – Capgemini, Joep Frijdal – Exin, Okke Tissing – Yacht, Niels van der Linden – Capgemini, Liesbeth Ruoff – NGI/NGN en Trijntje van Dijk – HBO-i. Deze belanghebbende gaan in werkgroepen aan de slag om verder inhoud te geven aan het CvB.