College van Belanghebbenden

Gedurende het afgelopen half jaar bent u door ons persoonlijk benaderd met de vraag of u als vertegenwoordiger van uw organisatie deel wilt nemen aan een College van Belanghebbenden dat zorg draagt dat het normkader, behorende bij een gecertificeerde IT-professional, aan de eisen van de maatschappij voldoet en blijft voldoen.
De impact van de werkzaamheden van een IT Professional op een organisatie of op de maatschappij is groot. Nationaal en internationaal is er veel aandacht om de IT-Professie beter af te stemmen en afgestemd te houden op de eisen van onze maatschappij.

Vrijdag 27 mei 2016 was er een introductiebijeenkomst met alle belangstellenden met wie wij persoonlijk gesproken hebben.

pdf met programma